Varmvatten

Problemet med att varmvattnet inte rinner som det ska är uppmärksammat och felanmält.

Mvh Styrelsen