Lägenheten

Lägenhetsunderhåll och ombyggnationer

Av stadgarna framgår vad som är ditt eget underhållsansvar. Till lägenheten räknas allt innanför dina väggar inklusive dörrar, fönster, balkonger och uteplatser. Om något går sönder måste du se till att det lagas. Ha särskild uppsikt över våtutrymmen och köksavlopp.

I underhållsansvar för uteplatser ingår att olja in alla träytor en gång varje år.

FTX-aggregatet har två filter som måste bytas varje år. Om detta inte sker försämras effekten och luftkvalitén, utöver detta ökar även kostnaderna för värmeförbrukningen. Föreningen sköter bytet och står för kostnader för filter samt arbetet som utförs av de montörer som genomför bytet.
Om reparation eller annan typ av besiktning görs utanför styrelsens vetskap, åligger det lägenhetsinnehavaren att ta samtliga kostnader.
Detta gäller även ifall lägenhetsinnehavaren har gjort inställningar som har äventyrat aggregatets funktion.

Du kan byta ytskikt i lägenheten, sätta upp skåp, byta vitvaror m.m. Förändringar som innebär att flytta väggar, rördragningar, avloppsledningar, installation av ångande badutrustningar typ ångbastu och bastu kräver styrelsens godkännande samt utredning om det påverkar grundkonstruktionen avseende ventilations- och värmesystem. Kontakta styrelsen redan på planeringsstadiet om du är tveksam. Självklart måste allt vara fackmannamässigt utfört.

TV, bredband och IP-telefoni

Styrelsen har tecknat avtal med Open Universe vilket innebär att varje hushåll kan göra ett individuellt val av tjänster som rör TV, bredband och IP-telefoni. Se Open Universe hemsida för mer information om vilka tjänster som erbjuds.

Samtliga dessa tjänster kräver en fungerande bredbandsswitch som återfinns i proppskåpet. Open Universe ansvarar för dessa switchar och alla frågor och felanmälan av dessa hänvisas dit. Observera att detta bara gäller själva switchen – tjänsterna i sig ansvarar respektive tjänsteleverantör för.

För att kunna se på tv krävs en tv-box och det är upp till varje boende att själv se till att denna fungerar. Vid lägenhetsöverlåtelse kan individuell överenskommelse göras mellan parterna att tv-boxen stannar kvar i lägenheten. I annat fall är det upp till den nya lägenhetsinnehavaren att införskaffa en tv-box, detta är ingenting som föreningen ansvarar för.

Om en dator/router eller tv-box byter vägguttag så kan det behöva kopplas om i elskåpet. Se följande information från Open Universe för detaljer kring hur bredbandsswitchen skall kopplas.

Vitvaror

Om något inte fungerar kontaktar du Bosch Siemens direkt på telefon, se kontaktsidan. De vill då att du anger ett E-nummer som du hittar på en dekal som finns fastsatt på dina vitvaror.

Ditt IKEA-kök

De kök som installerades i Brf. Rudan när husen byggdes tillhör systemet FAKTUM. Detta system gick ur produktion den 2 juni 2013 och har ersatts av IKEAs nya kökssystem som heter METOD. Detta innebär att det kan bli problem att komplettera köket med t.ex. bestickslådor eller nya luckor. Det kan fortfarande finnas viss möjlighet att komplettera köken via IKEAs kundtjänst.

IKEA lämnar 25 års garanti på köken. Skulle du upptäcka något produktionsfel kontaktar du IKEA kundservice/serviceanmälan (som ska ha ett värdebevis för ditt kök) på 0775-700500.

Lägenheten är utrustad med kolfilterfläkt i köket som bör bytas ut en gång per år.

Den här sidan uppdaterades senast 2019-05-13