Allmänna trivselregler

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår även trivselfrågorna.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Således har alla boende ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är också skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Reglerna gäller för bostadsrättsinnehavare och alla övriga boende i bostaden. Även gäster, andrahandshyresgäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i bostaden. Har du funderingar på något som bör tas upp i dessa regler så är du välkommen att kontakta styrelsen.

Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas lika av alla.

Om akut (med akut menas sådant som inte kan vänta till dagtid vardag) skada inträffar i din bostad kontakta jourmontören (icke kontorstid), i övrigt kontakta Åkerlunds fastighetsservice AB. Kontakta styrelsen i andra hand. Se kontaktsidan för kontaktuppgifter. Skador och problem i din egen lägenhet bekostar du normalt själv.

Allmän säkerhet

Kontrollera att dörrar till entréerna, förråd och garage går i lås efter dig. Observera främmande personer som rör sig inom föreningens område och fråga vem de söker.

Gemensamma kostnader

Kostnader för vatten, värme och el i gemensamma utrymmen betalas gemensamt – var sparsam. Var rädd om utemiljön; skadade buskar, träd och gräsmattor ökar underhållskostnaderna. Föreningen ställer ut sopborstar och snöskyfflar innanför portarna – använd dessa då det minskar underhållskostnader. Om vi borstar bort grus och sand utanför portarna minskar vi städkostnaderna och framförallt är grus i hissdörrarnas spår ett stort problem. Snöskottningen underlättas naturligtvis också om snöskyfflarna används vid behov runt entréerna.

Balkonger och uteplatser

  • Permanent förvaring av sådant som inte hör till normal balkong och uteplatsmöblering skall undvikas.
  • Skakning av mattor från balkonger får inte ske.
  • På balkong får blomlådor inte placeras utanför balkongräcket.
  • För uppsättning av markiser och annan fast installation krävs styrelsens godkännande. Om du väljer leverantören www.markis.nu och duken Sattler Chot 364656 i färgen NCS S 1502-Y50R (ljusgrå) behövs inget särskilt godkännande av styrelsen. Markisen ska vara försedd med rak kappa.
  • Det är inte tillåtet att montera parabolantenn eller annan antenn på fasad eller balkongräcken. Ingenting får sticka ut utanför balkongräcken.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten någonstans inom fastigheten inklusive gården. Rester och spill från matningen drar till sig skadedjur (råttor).

Grillning

Grillning på balkong får endast ske med gasol- eller elgrill. Gasolgrill ska vara försedd med lock.
Grillning på gården får endast ske med gasol-, kol- och elgrill. Kol och gasolgrill ska vara försedda med lock. Grillning på uteplatser får ske med gasol-, kol- och elgrill. Kol och gasolgrill ska vara försedda med lock. Kolgrillen får ej tändas med tändvätska, endast med el.

Alla typer av engångsgrillar är av säkerhetsskäl förbjudna, vare sig det gäller på balkonger, uteplatser eller gården.

Information om förvaring och hantering av gasol finns i denna broschyr som ges ut av myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Husdjur

Husdjur skall övervakas så att de inte stör eller förorenar i och kring fastigheten och inte heller rastas i planteringar, på gräsmattor eller på barnens lekytor. Djurens spillning skall plockas upp, gäller även katter.

Rökning

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Detsamma gäller att kasta fimpar på marken utanför våra portar eller från balkongerna.

Störningar

Visa dina grannar hänsyn. Undvik störande ljud. Detta gäller utomhus, i lägenheten, i entréer och i trapphus. Från 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen är det extra angeläget att undvika störande ljud. Om du skall ha fest eller borra, snickra längre stunder så är det bra att informera dina grannar i förväg.

Den här sidan uppdaterades senast 2019-08-07