Valberedningens medlemmar

Jonas Sörman
Mona Eriksson
Marietta Vaseghi

Om du vill komma i kontakt med valberedningen så hittar du kontaktuppgifter på kontaktsidan.