Värme & Varmvatten

Värme & Varmvatten
På månads-avin för medlemsavgiften finns det också med en schablon för värme och varmvatten. Denna schablon är kostnaden för den förväntade förbrukningen av värme och varmvatten. 

De olika posterna på avin ska tolkas på följande vis:
Uppvärmning
Schablonen som alla betalar i förskott är baserad på lägenhetens andelstal. Denna räknas inte av mot faktisk förbrukning. 

Varmvatten
Schablonen som alla betalar i förskott är baserad på lägenhetens andelstal. Denna räknas sedan av i efterhand mot faktisk förbrukning och debiteras i efterskott, kvartalsvis. 

Vid frågor gällande debitering av värme, vänligen maila styrelsen på styrelsen@brfrudan.se och inte vår ekonomiska förvaltare. 

Viktigt vid försäljning
Då debitering av faktisk förbrukning kan släpa upp till 6 månader är det viktigt att du som säljare informerar mäklare och köpare om detta. Köparen kommer att få en avräkning över din varmvattenförbrukning efter du har flyttat och du som säljare måste därför komma överens med köparen om hur kommande debitering ska fördelas. Föreningen och dess styrelse har ingen del i affärsöverenskommelsen.