Varmvatten

På månads-avin för medlemsavgiften finns det också med en schablon för varmvatten. Denna schablon är kostnaden för den förväntade förbrukning av varmvattenoch en gång per kvartal görs en avräkning för att korrigera kostnaden för den faktiska förbrukningen.

De olika posterna på avin ska tolkas på följande vis:

Uppvärmning

Schablonen som alla betalar i förskott som sedan räknas av vid avräkningen (posten avräkning värme).

Grundvärme

25% av föreningens totala kostnad för uppvärmning av lägenheterna upp till 20-21 grader samt de allmänna utrymmena fördelas på föreningens totala boyta och debiteras varje medlem efter storlek på lägenheten.

Tilläggsvärme

Resterande 75 % av föreningens totala kostnad för uppvärmning debiteras efter den enskildes energimätares mätarställning.

Alla medlemmar kan själva logga in på https://online.brunata.com/ och se förbrukningen för sin egen lägenhet. Borttappade inloggningsuppgifter kan återfås från vår kontaktperson på brunata – kontaktuppgifter återfinns på kontaktsidan.

Vid frågor gällande debitering av värme , vänligen maila styrelsen på styrelsen@brfrudan.se och inte vår ekonomiska förvaltare eller Brunata.

Viktigt vid försäljning

Då debitering av faktisk förbrukning kan släpa upp till 6 månader är det viktigt att du som säljare informerar mäklare och köpare om detta. Köparen kommer att få en avräkning över din varmvattenförbrukning efter du har flyttat och du som säljare måste därför komma överens med köparen om hur kommande debitering ska fördelas. Föreningen och dess styrelse har ingen del i affärsöverenskommelsen.