Andrahandsuthyrning, flytt och överlåtelse

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning får endast ske med styrelsens skriftliga tillstånd. Uthyrning genom företag som AirBnB och liknande är ej tillåtet. Använd följande blankett för att ansöka om uthyrning i andra hand:

Blankett för ansökan om uthyrning i andra hand

Att hyra ut lägenheten utan styrelsens tillstånd kan innebära att du kan förlora din bostadsrätt enligt bostadsrättslagen. Hyresperiod som totalt överstiger tre år kommer generellt sett inte att godkännas.
Fullständig information från styrelsen om andrahandsuthyrning finns här.

Flytt och överlåtelse

Föreningens ekonomiska förvaltare lämnar erforderlig information till mäklare och sköter överlåtelsen samt begäran om medlemskap för köparen. Styrelsen skall godkänna den nya köparen innan tillträde kan ske. Du ansvarar själv för avläsning av el och varmvatten. För kontaktuppgifter till föreningens ekonomiska förvaltare, se kontaktsidan.