Gemensamma utrymmen

Barnvagnar, rullatorer, cyklar och lekredskap får inte förvaras i entréer eller trapphus. Källargångarna och gångarna i förrådshusen skall hållas fria från saker och får inte belamras. Dessa regler är brandskyddsbestämmelser och leder till böter för föreningen ifall de inte efterföljs.

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

Tvättstuga

Tvättstugan ligger längst ner i Solgatan 8. Tvättstugan bokar du på bokningstavlan som sitter utanför tvättstugan genom att låsa fast din tvättstugekolv på önskat datum och tid.

För att alla skall kunna ha nytta av tvättstugan är det viktigt att alla tar del av och följer de regler som gäller för tvättstugan. Dessa finns uppsatta i tvättstugan. Maskinerna får endast användas på de tider som finns angivna. Lämna tvättstugan välstädad och i det skick som du själv vill finna den i samt flytta/ta bort kolven på datumtavlan när du använt din bokade tid.

Glöm inte att rengöra filter i torktumlaren och ta bort dammet på golvet i torkskåpsaggregatet. Skador eller felaktigheter på maskiner eller annan utrustning skall felanmälas till styrelsen snarast möjligt.

Cykelförråd

Mellan Solgatan 16 och 20 finns det ett cykelförråd. Cyklar skall parkeras/förvaras i cykelförråd och cykelställ. Cyklar som inte används dagligen kan med fördel hängas upp på krokar som är avsedda för detta ändamål. Sälj eller forsla bort cyklar som inte används. De tar plats i det begränsade utrymmet.

Barnvagnsrum

Barnvagnsrum finns i varje trapphus på entréplan. Dessa rum är endast avsedda för barnvagnar.

Förråd

Förråd finns dels på Solgatan 8 och 16 men också i två fristående hus på gården. Trapphus 1, Solgatan 16, har sina förråd i sin källarvåning. Trapphus 6, Solgatan 20, har sina förråd i det närmaste fristående huset på gården. Brandfarliga vätskor, kemikalier och gastuber får ej förvaras i förråden.