Ombyggnation/Renovering

I de fall ombyggnationen berör elsystem , ventilation/värmeförsörjning ,vatten och/eller avlopps system, ändring av planlösningar samt badrumsrenoveringar krävs att nedanstånde punkter uppfylls/efterföljs i varje specifikt område.

  • En ombyggnadskonsult skall anlitas som utreder om lösningen är teknisk möjlig, för att sedan lämna in ett förslag utifrån det till styrelsen.
  • Ombyggnationen måste uppfylla alla myndighetskrav gällande nyproducerade bostäder.
  • Firmor som anlitas skall uppfylla/inneha behörigheter inom de områden som arbetet berör.
  • Kompletteringar till samtliga nuvarande ritningar som rör lägenheten uppförs efter ombyggnation, och lämnas till styrelsen för arkivering.
  • Slutbesiktning av ombyggnationen genomförs av behörig besiktningsman/kvinna, som protokollförs och överlämnas till styrelsen.
  • Kopior av garantibevis på utförda arbeten överlämnas till styrelsen för arkivering.