Mäklarinfo

Viktig information om hantering av debitering av värme och varmvatten vid en försäljning finns under avsnittet varmvatten.

I övrigt hänvisas ni som mäklare till vår ekonomiska förvaltare Simpleko för mer information. Se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

Vanliga frågor & svar:

Fråga: Vart skickas överlåtelser och pantsättningar?
Överlåtelser och pantsättningar skickas med fördel direkt till vår ekonomiska förvaltare för registrering. Adressen är:
BRF Rudan, c/o Simpleko AB
Box 307
751 05 Uppsala

Tel: 018-66 01 60
info@simpleko.se

Fråga: Vad bör man tänka på vid försäljning / köp gällande värme, varmvatten etc?
Svar: Viktigt att informera säljaren att det är dennes ansvar att vid avflyttning ta reda på sin  varmvattenförbrukning och att säljaren sedan reglerar detta med köparen. För att få reda på det måste säljaren logga in på Minoweb. Där tar säljaren ut hur mycket hen har förbrukat och tar föregående periods enhetspris och kommer fram till ett pris. Om säljaren inte har inloggningsuppgifter till brunata får hen kontakta Brunata.

Fråga: Byggår?
Svar: 2012. Org# 769620-3269, Solna Rudan 2, äkta förening

Fråga: Vad ingår i månadsavgiften?
Svar: Kallvatten, basutbud för kabeltv samt 1Gbit Fiber-internet. Tillmånadsavgiften tillkommer en schablonkostnad för uppvärmning ochvarmvatten av bostad. Hushållet betalar dock för verklig förbrukningav varmvatten som stäms av varje kvartal.

Fråga: Äger föreningen marken eller är det tomträtt?
Svar: Föreningen äger marken

Fråga: Internet, kabel-tv leverantör? Hastighet? Vad som ingår?
Svar: Internet: Bahnhof, 1Gbps. TV: SAPPA (gratiskanaler)

Fråga: Garageplatser, antal, pris, hur lång kö?
Svar: 91 garageplatser, Garageplatserna kostar från 850 kr/månad för bil och 350 kr/månad för MC. Garaget erbjuder platser både med och utan el-uttag. Det finns även ett antal platser med laddboxar till el-bilar som kostar 1200 kr för medlemmar och 1300 kr för externa hyresgäster.

Fråga: Vad finns det för gemensamma utrymmen?
Svar: Tvättstugan ligger längst ner i Solgatan 8. Mellan Solgatan 16 och 20 finns det ett cykelförråd. Barnvagnsrum finns i varje trapphus på entréplan. Förråd finns dels på Solgatan 8 och 16 men också i två fristående hus på gården. Trapphus 1, Solgatan 16, har sina förråd i sin källarvåning. Trapphus 6, Solgatan 20, har sina förråd i det närmaste fristående huset på gården.

Fråga: Ekonomisk förvaltare?
Svar: Simpleko

Fråga: Uppvärmning?
Svar: Värms upp av värmeväxlare genom luftburen värme stöttat av fjärrvärme.

Kontakta Simpleko för en mäklarbild eller utdrag från lägenhetsregistret.