Mäklarinfo

Viktig information om hantering av debitering av värme och varmvatten vid en försäljning finns under avsnittet varmvatten.

I övrigt hänvisas ni som mäklare till vår ekonomiska förvaltare Simpleko för mer information. Se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

Vanliga frågor & svar:

Fråga: Vart skickas överlåtelser och pantsättningar?
Överlåtelser och pantsättningar skickas med fördel direkt till vår ekonomiska förvaltare för registrering. Adressen är:
BRF Rudan, c/o Simpleko AB
Box 307
751 05 Uppsala

Tel: 018-66 01 60
info@simpleko.se

Fråga: Vad bör man tänka på vid försäljning / köp gällande värme, varmvatten etc?
Svar: Viktigt att informera säljaren att det är dennes ansvar att vid avflyttning ta reda på sin  varmvattenförbrukning och att säljaren sedan reglerar detta med köparen.
OBS ! Ny information ang nya leverantören Home Solutions och inloggning dit kommer inom kort.

Fråga: Byggår?
Svar: 2012. Org# 769620-3269, Solna Rudan 2, äkta förening

Fråga: Vad ingår i månadsavgiften?
Svar: Kallvatten, basutbud för kabeltv samt 1Gbit Fiber-internet. Tillmånadsavgiften tillkommer en schablonkostnad för uppvärmning ochvarmvatten av bostad. Hushållet betalar dock för verklig förbrukningav varmvatten som stäms av varje kvartal.

Fråga: Äger föreningen marken eller är det tomträtt?
Svar: Föreningen äger marken

Fråga: Internet, kabel-tv leverantör? Hastighet? Vad som ingår?
Svar: Internet: Bahnhof, 1Gbps. TV: SAPPA (gratiskanaler)

Fråga: Garageplatser, antal, pris, hur lång kö?
Svar: 91 garageplatser, Garageplatserna kostar från 935 kr/månad för bil och 385 kr/månad för MC. Garaget erbjuder platser både med och utan el-uttag. Det finns även ett antal platser med laddboxar till el-bilar som kostar 1200 kr för medlemmar och 1300 kr för externa hyresgäster.

Fråga: Vad finns det för gemensamma utrymmen?
Svar: Tvättstugan ligger längst ner i Solgatan 8. Mellan Solgatan 16 och 20 finns det ett cykelförråd. Barnvagnsrum finns i varje trapphus på entréplan. Förråd finns dels på Solgatan 8 och 16 men också i två fristående hus på gården. Trapphus 1, Solgatan 16, har sina förråd i sin källarvåning. Trapphus 6, Solgatan 20, har sina förråd i det närmaste fristående huset på gården.

Fråga: Ekonomisk förvaltare?
Svar: Simpleko

Fråga: Uppvärmning?
Svar: Värms upp av värmeväxlare genom luftburen värme stöttat av fjärrvärme.

Kontakta Simpleko för en mäklarbild eller utdrag från lägenhetsregistret.