Mäklarinfo

Viktig information om hantering av debitering av värme och varmvatten vid en försäljning finns under avsnittet Värme och varmvatten.

I övrigt hänvisas ni som mäklare till vår ekonomiska förvaltare Simpleko för mer information. Se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

Vanliga frågor & svar:

Fråga: Vart skickas överlåtelser och pantsättningar?
Överlåtelser och pantsättningar skickas med fördel direkt till vår ekonomiska förvaltare för registrering. Adressen är:
BRF Rudan, c/o Simpleko AB
Box 84
831 21
Östersund

Fråga: Vad bör man tänka på vid försäljning / köp gällande värme, varmvatten etc?
Svar: Viktigt att informera säljaren att det är dennes ansvar att vid avflyttning ta reda på sin värme och varmvattenförbrukning och att säljaren sedan reglerar detta med köparen. För att få reda på det måste säljaren logga in på Minoweb. Där tar säljaren ut hur mycket hen har förbrukat och tar föregående periods enhetspris och kommer fram till ett pris. Om säljaren inte har inloggningsuppgifter till Minoweb får hen kontakta Minol.

Fråga: Byggår?
Svar: 2012. Org# 769620-3269, Solna Rudan 2, äkta förening

Fråga: Vad ingår i månadsavgiften?
Svar: Vatten och basutbud för kabeltv. Till månadsavgiften tillkommer en schablonkostnad för värme och varmvatten. Hushållet betalar dock för verklig förbrukning som stäms av varje kvartal.

Fråga: Äger föreningen marken eller är det tomträtt?
Svar: Föreningen äger marken

Fråga: Internet, kabel-tv leverantör? Hastighet? Vad som ingår?
Svar: Internet: Bahnhof, 1Gbps. TV: SAPPA

Fråga: Garageplatser, antal, pris, hur lång kö?
Svar: 91 garageplatser, Garageplatserna kostar från 850kr/månad för bil och 350kr/månad för MC. Garaget erbjuder platser både med och utan el-uttag.

Fråga: Vad finns det för gemensamma utrymmen?
Svar: Tvättstugan ligger längst ner i Solgatan 8. Mellan Solgatan 16 och 20 finns det ett cykelförråd. Barnvagnsrum finns i varje trapphus på entréplan. Förråd finns dels på Solgatan 8 och 16 men också i två fristående hus på gården. Trapphus 1, Solgatan 16, har sina förråd i sin källarvåning. Trapphus 6, Solgatan 20, har sina förråd i det närmaste fristående huset på gården.

Fråga: Ekonomisk förvaltare?
Svar: Simpleko

Fråga: Uppvärmning?
Svar: Värms upp av värmeväxlare genom luftburen värme stöttat av fjärrvärme.

Kontakta Simpleko för en mäklarbild eller utdrag från lägenhetsregistret.