Boende

Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det finnas regler för att allt skall fungera. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivsel- och ordningsregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja och att vårt område ser snyggt och attraktivt ut. Vi slipper onödiga kostnader och ett välskött hus ger dessutom våra lägenheter ett högre värde.

Ytterligare förslag och ändringar välkomnas och skickas till styrelsen och trivselgruppen, helst via mail. För kontaktuppgifter se kontaktsidan.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.

Sophantering
Skötselanvisningar
Gemensamma utrymmen
Allmänna trivselregler
Värme och varmvatten
Lägenheten
Nycklar
Garage och parkering
Andrahandsuthyrning och överlåtelse
Försäkring och ansvar vid skada