Felanmälan

Beroende på om felanmälan avser den egna lägenheten eller föreningens gemensamma utrymmen, görs anmälan enligt följande.

Med akuta fel under icke kontorstid, menas sådant som inte kan vänta till dagtid nästkommande vardag. Jour ska endast kontaktas vid akuta fel som innebär fara för person eller byggnad. Vid missbruk kan ev. jourtillägg komma att faktureras inringaren.

Egna lägenheten
På dagtid under vardagar nås CEMI0774-400 990. CEMI felanmälan eller på E-mejl: felanmalan@cemi.se. Kundtjänst och support vardagar 07:00-16:00

Vid akuta fel (se tidigare definition), kontaktas jour på telefon 08-18 70 00, detta endast på icke kontorstid. Ev. jourtillägg kan belasta inringaren.

Hissar
Felanmälan av hissar görs till Kone på telefon 0771-50 00 00.  OBS! Kontakta alltid styrelsen innan kontakt med Kone.

Garage
Felanmälan görs till CEMI på telefon 0774-400 990 eller CEMI felanmälan.

Internet
Vid problem/fel med Internet kontakta Bahnhofs kundtjänst på 010-510 00 00 eller på Bahnhof.se. Kundtjänstens öppettider är vardagar 8-19:00, helger 10-14:30.

TV
Vid problem/fel på TV-kommunikation kontakta Sappa på tel. 0774 – 444 744.  Sappas öppettider är 8-22:00 alla dagar.

FTX-Aggregat
FTX-aggregatet som finns i lägenheten är undantaget lägenhetsinnehavarens ansvar. Normalt ligger underhåll och reparation på föreningen.
Viktigt! Observera att om reparation eller annan typ av besiktning görs utanför styrelsens vetskap, åligger det lägenhetsinnehavaren att ta samtliga kostnader. Detta gäller även ifall lägenhetsinnehavaren har gjort inställningar som har äventyrat aggregatets funktion.