Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga i bottenvåningen i port nummer 8. Det finns 2 tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Utanför tvättstugan finns en bokningstavla där man bokar sin tid i förväg med hjälp av en bokningscylinder som tillhör varje lägenhet.

Ny bokningscylinder

För att köpa en ny bokningscylinder vänder du dig till Miele genom att ringa 08-56229000 eller maila till professionalservice@miele.se. Mailar du ska det i ämnesraden stå: reservdelar. Skriv att du önskar köpa en bokningscylinder eller behöver köpa en ny nyckel.

Viktigt att du anger korrekta siffror som cylindern ska märkas med. Det ska vara ditt portnummer samt ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer ex 081203. Skicka med din adress och kontaktuppgifter.

För allas trevnad, säkerhets och kostnadsskäl finns regler i tvättstugan.
Notera reglerna och gör omgivningen uppmärksam på vad som gäller.

· Torka av tvättmaskinerna samt skölj ur tvätt och sköljmedelsfacken från överblivet
tvättmedel/sköljmedel. Lämna alla luckor på maskinerna öppna.
· Rengör filtret i torktumlaren.
· Sopa av och blötmoppa golvet samt städa av andra ytor.
· Se till att fönstret och dörren är stängda efter avslutad tvättid.
·Använd gärna miljömärkt tvättmedel. Överdosera inte.
·Tvättpåse måste användas vid tvätt av bygel-BH.
·Barn får endast vistas i tvättstugan i vuxens sällskap.
·Rökning är förbjuden i tvättstugan och i föreningens alla allmänna utrymmen som trappor och portuppgångar.
·Inga hushållssopor får slängas i sopsäcken.

OBS ! Om du inte utnyttjar din bokade tid inom 30 minuter efter starttiden anses din tid förverkad och resterande tid kan brukas av någon annan. Torktumlare/torkskåp får användas max 30 minuter efter avslutat pass.

Tvättstugetid bokas genom att du placerar din bokningscylinder på bokningstavlan på önskad tid/dag. Låt din cylinder sitta kvar under hela tvättiden och parkera sedan cylindern i den nedre delen av tavlan alternativt boka en ny tid.

Vid eventuella fel på maskiner eller annan utrustning, kontakta:
Cemi  kundtjänst/felanmälan, dagtid tel. 0774-400 990
Email: felanmalan@cemi.se.