Nycklar

Vid inflyttningen 2011-2012 levererades tre stycken dörrnycklar, fyra stycken nycklar till sjutillhållarlåset, tre postboxnycklar samt två nycklar till bokningscylindern för tvättstugan samt två nycklar till balkongen. Antalet nycklar följer lägenheten och ska överlämnas till den nya bostadsrättsinnehavaren vid försäljning.

För att beställa extranyckel kontaktar du först styrelsen för att få det godkännande som Rudans låsleverantör Byggbeslag (Lås & Säkerhet) kräver. Därefter vänder du dig till Byggbeslag. Byggbeslags närmsta butik ligger i Kista. Du behöver ha med id-handling, senaste månadsavin samt en nyckel. Nyckeln tillverkas medan du väntar och betalas på plats. Kontaktuppgifter för Byggbeslag hittar du på kontaktsidan.
Det finns olika typer av nycklar.

Nyckel till tillhållarlås
Denna nyckel går att kopiera hos vanlig låssmed. Du behöver ha med en nyckel för att göra fler.
Säkerhetsnyckel. Denna nyckel kallas även för lägenhetsnyckel. Den är kopieringsskyddad. Endast Rudans leverantör Byggbeslag kan kopiera denna nyckel.
Du kan besöka butiken i Kista och behöver då ha med dig en månadsavi för hyran samt legitimation för att hämta ut nyckeln.
Det går att beställa en säkerhetsnyckel via e-post och sedan hämta ut i butiken. Men innan det måste styrelsen godkänna kopiering av nyckeln i förväg via e-post. Du behöver berätta hur många kopior du vill göra i mailet till styrelsen.

Nyckel till postfack/brevlåda. Denna nyckel går att kopiera hos vanlig låssmed. Du behöver ha med en nyckel för att göra fler.

Behöver du en ny bokningscylinder till tvättstugan så hittar du info på tvättstugesidan.