Nycklar

Vid inflyttningen 2011-2012 levererades tre stycken dörrnycklar, fyra stycken nycklar till sjutillhållarlåset, tre postboxnycklar samt två nycklar till bokningscylindern för tvättstugan samt två nycklar till balkongen. Dessa nycklar följer lägenheten och ska överlämnas till den nya bostadsrättsinnehavaren vid försäljning.

För att beställa extranyckel vänder du dig direkt till vår låsleverantör Bysmeden AB. Bysmeden har två butiker, en i Kista och en i Hägersten. Du behöver ha med id-handling, senaste månadsavin samt en nyckel. Nyckeln tillverkas medan du väntar och betalas på plats.

Kontaktuppgifter för Bysmeden hittar du på kontaktsidan.

Information om ny bokningscylinder för tvättstuga hittar du på tvättstugesidan.