Trivsel och ordningsregler

Ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär att alla Brf Rudans medlemmar  har ett  gemensamt ansvar. Samtliga medlemmar har ansvar för att se till att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är också skyldiga att rätta sig efter ordnings och trivselreglerna.

Som medlem i föreningen har du inte bara köpt rätten till din bostad i föreningens hus utan har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår även ordnings och trivselfrågorna.

För vem gäller ordnings och trivselreglerna?

Reglerna gäller för bostadsrättsinnehavare och alla övriga boende i bostaden. Även gäster, andrahandshyresgäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i bostaden. Har du funderingar på något som bör tas upp i dessa regler så är du välkommen att kontakta styrelsen.

Aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas lika av alla. Ett välskött bostadsområde betyder mycket för trivseln. Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla rent genom att lägga papper och annat skräp i molokerna (de stora grå behållarna med runda gröna lock).

Om akut skada (med akut menas sådant som inte kan vänta till dagtid vardag) inträffar i din bostad kontakta jourmontören (icke kontorstid), i övrigt kontakta Cemi AB. Kontakta styrelsen i andra hand. Se kontaktsidan för kontaktuppgifter. Skador och problem i din egen lägenhet bekostar du normalt själv.

Säkerhet

Kontrollera alltid att dörrar till entréerna, förråd och garage går i lås efter dig. Observera främmande personer som rör sig inom föreningens område och fråga gärna vem de söker. Släpp aldrig in eller ge ut portkoden till någon du inte känner.

Gemensamma kostnader

Kostnader för vatten, värme och el i gemensamma utrymmen betalas gemensamt – var sparsam. Var rädd om utemiljön; skadade buskar, träd och gräsmattor ökar underhållskostnaderna. Föreningen ställer ut sopborstar och snöskyfflar innanför portarna – använd dessa då det minskar underhållskostnader. Om vi alla tar oss lite tid att borsta bort grus och sand utanför portarna minskar vi städkostnaderna och framförallt är grus i hissdörrarnas spår ett stort problem. Snöskottningen underlättas naturligtvis också om vi använder snöskyfflarna vid behov runt entréerna.

Renovering

Du har rätt att göra förändringar i lägenheten. I vissa fall krävs dock styrelsens tillstånd: Det är självklart att man inte påbörjar lägenhetsrenovering utan att först ta reda på vad som kräver tillstånd av styrelsen t.ex: ingrepp i rör, el och ledningar, flytta golvbrunn, toa, handfat, väsentlig förändring av planlösningen osv.

Städning

Våra gemensamma utrymmen städas en gång i veckan inklusive tvättstugan. Däremellan är det allas ansvar att hjälpa till. En nystädad entré, hiss, korridor osv är skönt att se. Vi kan alla hjälpa till att hålla kvar känslan av nystädat genom att inte lämna skräp efter oss av slarv. När vi flyttar ut eller in händer det att packningsmaterial och skräp blir liggande kvar. Städa bort det och informera flyttfirman att vara försiktig med trapphus och hiss. Samma sak gäller vid renoveringsarbeten. Städa efter dig. Ingen vill t.ex. se spår av gipsskivor på hissgolv, trapphus eller i entré.

Störningar

Visa dina grannar hänsyn. Undvik störande ljud. Detta gäller utomhus, i din lägenhet, i alla entréer och trapphus. Från 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen är det extra angeläget att undvika störande ljud. Om du skall ha fest eller borra, snickra längre stunder så är det bra att informera dina grannar i förväg, gärna med en lapp i entrén.

Balkonger och uteplatser

Det är alltid trevligt med en balkong/uteplats, men tänk på att du måste ta hänsyn till dina grannar även där.

  • Inget annat än markis, nedåtriktad lampa och vädringspinne är godkänt att montera upp på fasaden. Ett godkännande från styrelsen innan uppsättning krävs för samtliga. För markis gäller även att monteringen är fackmannamässigt utförd av behörig firma. Styrelsen rekommenderar www.markis.nu.  Markisen ska vara Sattler Chot 364656 i färgen NCS S 1502-Y50R (ljusgrå). Markisduken ska vara försedd med rak kappa.
  • Ej tillåtet att borra hål i balkongplattan.
  • Skakning av mattor från balkonger eller fönster är ej tillåtet.
  • På balkongen får blomlådor inte placeras utanför balkongräcket. Se till att blommorna inte övervattnas.  Det är inte ok att låta blomvatten rinna ner på grannbalkongerna under.
  • Det är inte tillåtet att montera parabolantenn eller annan antenn på fasad eller balkongräcken. Ingenting får sticka ut utanför balkongräcken.
  • Permanent förvaring av sådant som inte hör till normal balkong och uteplatsmöblering ska undvikas bla pga brandrisk.
  • De medlemmar på markplan som har en träaltan har ansvar att vårda, underhålla och hålla den i fint skick. Träaltanen ska oljas in med avsedd olja utan färg.

Grillning

Grillning på balkonger och altaner får endast ske med gasol eller elgrill. Gasolgrill ska vara försedd med lock under grillning. Kolgrill är inte tillåtet att grilla med på vare sig balkong eller altan.
Grillning på gården får endast ske med gasol-, kol- och elgrill.  Gasol och kolgrill ska vara försedda med lock under grillning. Kolgrillen får ej tändas med tändvätska, endast med el.
Alla typer av engångsgrillar är av säkerhetsskäl förbjudna, vare sig det gäller på balkonger, uteplatser eller gården.

Information om förvaring och hantering av gasol finns i denna broschyr som ges ut av myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Störningar

Visa dina grannar hänsyn. Undvik störande ljud. Detta gäller utomhus, i din lägenhet, i alla entréer och trapphus. Från 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen är det extra angeläget att undvika störande ljud. Om du skall ha fest eller borra, snickra längre stunder så är det bra att informera dina grannar i förväg, gärna med en lapp i entrén.

Tvättstugan

Följ anvisningarna som finns på dörrens insida och vårda tvättstugan som om den vore din egen. Om du möts av en ostädad tvättstuga, kontakta den som tvättade före dig och säg till dem att städa efter sig. (https://www.brfrudan.se/boende/tvattstuga)

Rökning

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Detsamma gäller att slänga fimpar på marken i området, utanför våra portar, utanför/i garaget eller från balkongerna. Ej heller tillåtet att fimpa i dagvattenbrunnarna.

Cigarettfimpar, snus och annat skräp.

Inte slänger du väl cigarettfimpar, snus eller annat skräp på marken? Och visst plockar du upp skräp om du hittar det marken? Det är viktigt att alla vi medlemmar hjälps åt att hålla rent på gården och i Rudans allmänna utrymmen.

Husdjur

Husdjur skall övervakas så att de inte stör eller förorenar i och kring fastigheten och inte heller rastas i planteringar, på gräsmattor eller på barnens lekytor. Djurens spillning skall plockas upp, gäller även katter.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten någonstans inom fastigheten inklusive gården. Rester och spill från matningen drar till sig skadedjur (råttor).

Cyklar

Det finns ett cykelförråd på gården. Det är trångt i det förrådet och behöver du inte din cykel under vissa perioder får du mer än gärna förvara den i ditt eget förråd i stället. Det är inte tillåtet att låsa ihop cyklar eller låsa fast dem i balkarna eller annat. De ska vara flyttbara pga säkerhet och för att underlätta vid städning och cykelrensning.

Barnvagnar, pulkor, elsparkcyklar mm

Det finns ett barnvagnsförråd i varje port. Där får endast barnvagnar som används stå. De vagnar som inte används ska förvaras i eget förråd pga platsbrist. Pulkor och annat ska förvaras i eget förråd. Elsparkcyklar får absolut inte laddas i barnvagnsförrådet eller i något annat allmänt utrymme. Det ska ske i egen lägenhet under kontrollerade former.

Entréer, korridorer trapphus och hissar

Enligt brandmyndigheten får utrymningsvägar inte vara blockerade.
Cyklar, barnvagnar, leksaker, möbler, växter mm. får ej vara placerade i entréer, våningsplan, trapphus eller källargångar så att evakuering försvåras. Dessutom ökar det nedsmutsningen och är ett hinder vid städning. Använd de utrymmen som är avsedda för förvaring av ovanstående t.ex. förråd. Av brandrisk och utrymningsskäl får inget brännbart finnas i korridorer eller övriga utrymningsvägar

Förråden

Gångarna utanför förråden är ingen förvaringsplats och absolut ingen avställningsplats för ditt skräp. Du har underhållsansvaret för ditt förråd och är skyldig att hålla dem under uppsikt och i sådant skick att de inte förfaller till soprum. Skräpet tar du naturligtvis hand om själv. Det finns en sopborste i varje förråd. Sopa rent efter dig och släng skräpet på avsedd plats. Det är trevligt med ett rent förråd.

Parkering lastzon, ur- och ilastning 10 min

10 minuter gäller vid ur- och ilastning. Efter ur eller ilastning ska bilen flyttas, efter 10 minuter riskerar du annars parkeringsböter. Du får inte parkera så att framkomligheten hindras eller försvåras för utryckningsfordon, sophämtning, snöröjning, posthantering, etc.