Trivsel och ordningsregler

Ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär att alla Brf Rudans medlemmar  har ett  gemensamt ansvar. Samtliga medlemmar har ansvar för att se till att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är också skyldiga att rätta sig efter ordnings och trivselreglerna.

Som medlem i föreningen har du inte bara köpt rätten till din bostad i föreningens hus utan har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår även ordnings och trivselfrågorna.

För vem gäller ordnings och trivselreglerna?

Reglerna gäller för bostadsrättsinnehavare och alla övriga boende i bostaden. Även gäster, andrahandshyresgäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i bostaden. Har du funderingar på något som bör tas upp i dessa regler så är du välkommen att kontakta styrelsen.

Aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas lika av alla. Ett välskött bostadsområde betyder mycket för trivseln. Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla rent genom att lägga papper och annat skräp i molokerna.

Om akut skada (med akut menas sådant som inte kan vänta till dagtid vardag) inträffar i din bostad kontakta jourmontören (icke kontorstid), i övrigt kontakta Cemi AB. Kontakta styrelsen i andra hand. Se kontaktsidan för kontaktuppgifter. Skador och problem i din egen lägenhet bekostar du normalt själv.

Säkerhet

Kontrollera att dörrar till entréerna, förråd och garage går i lås efter dig. Observera främmande personer som rör sig inom föreningens område och fråga gärna vem de söker. Släpp aldrig in eller ge ut portkoden till någon du inte känner.

Gemensamma kostnader

Kostnader för vatten, värme och el i gemensamma utrymmen betalas gemensamt – var sparsam. Var rädd om utemiljön; skadade buskar, träd och gräsmattor ökar underhållskostnaderna. Föreningen ställer ut sopborstar och snöskyfflar innanför portarna – använd dessa då det minskar underhållskostnader. Om vi alla tar oss lite tid att borsta bort grus och sand utanför portarna minskar vi städkostnaderna och framförallt är grus i hissdörrarnas spår ett stort problem. Snöskottningen underlättas naturligtvis också om vi använder snöskyfflarna vid behov runt entréerna.

Balkonger och uteplatser

Det är alltid trevligt med en balkong/uteplats, men tänk på att du måste ta hänsyn till dina grannar även där.

  • Inget annat än markis, nedåtriktad lampa och vädringspinne är godkänt att montera upp på fasaden. Ett godkännande från styrelsen innan uppsättning krävs för samtliga. För markis gäller även att monteringen är fackmannamässigt utförd av behörig firma. Styrelsen rekommenderar www.markis.nu.  Markisen ska vara Sattler Chot 364656 i färgen NCS S 1502-Y50R (ljusgrå). Markisduken ska vara försedd med rak kappa.
  • Ej tillåtet att borra hål i balkongplattan.
  • Skakning av mattor från balkonger eller fönster är ej tillåtet.
  • På balkongen får blomlådor inte placeras utanför balkongräcket. Se till att blommorna inte övervattnas.  Det är inte ok att låta blomvatten rinna ner på grannbalkongerna under.
  • Det är inte tillåtet att montera parabolantenn eller annan antenn på fasad eller balkongräcken. Ingenting får sticka ut utanför balkongräcken.
  • Permanent förvaring av sådant som inte hör till normal balkong och uteplatsmöblering ska undvikas bla pga brandrisk.
  • De medlemmar på markplan som har en träaltan har ansvar att vårda, underhålla och hålla den i fint skick. 

Grillning

Grillning på balkonger och altaner får endast ske med gasol eller elgrill. Gasolgrill ska vara försedd med lock under grillning. Kolgrill är inte tillåtet att grilla med på vare sig balkong eller altan.
Grillning på gården får endast ske med gasol-, kol- och elgrill.  Gasol och kolgrill ska vara försedda med lock under grillning. Kolgrillen får ej tändas med tändvätska, endast med el.
Alla typer av engångsgrillar är av säkerhetsskäl förbjudna, vare sig det gäller på balkonger, uteplatser eller gården.

Information om förvaring och hantering av gasol finns i denna broschyr som ges ut av myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Störningar

Visa dina grannar hänsyn. Undvik störande ljud. Detta gäller utomhus, i din lägenhet, i alla entréer och trapphus. Från 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen är det extra angeläget att undvika störande ljud. Om du skall ha fest eller borra, snickra längre stunder så är det bra att informera dina grannar i förväg, gärna med en lapp i entrén.

Rökning

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Detsamma gäller att slänga fimpar på marken i området, utanför våra portar, utanför/i garaget eller från balkongerna. Ej heller tillåtet att fimpa i dagvattenbrunnarna.

Cigarettfimpar, snus och annat skräp.

Inte slänger du väl cigarettfimpar, snus eller annat skräp på marken? Och visst plockar du upp skräp om du hittar det marken? Det är viktigt att alla vi medlemmar hjälps åt att hålla rent på gården och i Rudans allmänna utrymmen.

Husdjur

Husdjur skall övervakas så att de inte stör eller förorenar i och kring fastigheten och inte heller rastas i planteringar, på gräsmattor eller på barnens lekytor. Djurens spillning skall plockas upp, gäller även katter.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten någonstans inom fastigheten inklusive gården. Rester och spill från matningen drar till sig skadedjur (råttor).