Sophantering

Föreningen källsorterar avfall, vi har ett antal moloker som alla har en tydlig markering som anger vilken avfallsprodukt de är avsedda för. Var noga med att följa dessa anvisningar för att hålla nere kostnader och av miljöhänsyn. Från och med månadsskiftet maj/juni 2018, är molokerna försedda med lås, som låses upp med lägenhetsnyckeln.

Station 1 mot Solgatan har behållare för hushållssopor, pappersförpackningar, tidningar, ofärgat glas, färgat glas och metall.

Station 2 bakom det bruna förrådet mot grannföreningen brf Braxen har behållare för hushållssopor, plast, pappersförpackningar och färgat glas. Där finns även ett flertal bruna matavfallskärl för matavfall.

Ni som bor på Solgatan 8, 10 och 12: använd station 2 i första hand. Dock måste ofärgat glas, tidningar och metall slängas i station 1.

Ni som bor på Solgatan 14, 16 och 20: använd station 1 i första hand. Dock måste plast slängas i station 2.

Enligt lag skall el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får inte lämnas i restavfall. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till Solna Stads miljöstationer. Utöver detta så måste du även själv ombesörja att alla typer av avfall som inte får plats i behållarna (t.ex. möbler och stora emballage) tas omhand på lämpligt sätt. Se Solna stads information om avfallshantering för mer information.

Tips! Här kan du lämna sopor av olika slag:
https://www.solna.se/boende–miljo/avfall-och-atervinning/mobil-atervinningscentral-och-mobil-miljostation

Det är absolut förbjudet att lämna sopor oavsett vad utanför molokerna!

De moloker som föreningen har skall tömmas enligt följande schema:

Hushållssopor varje vecka
Plast var tredje vecka
Pappersförpackningar varannan vecka
Tidningar var 8:e vecka
Glas var 12:e vecka
Metall var 13:e vecka