Nyheter

Kallelse till årsstämma (9 maj 2022)

2022-04-19

Hej alla medlemmar i Brf Rudan!

Årets årsstämma kommer att hållas den 9 maj mellan 18:30-20:30 i Länkarnas lokal på Solgatan 28.

På stämman kommer det finnas kaffe/dryck och lättare förtäring.

På mail har ni fått dokument med dagordning, motioner och poströstningsformulär för de som inte kan närvara fysiskt.

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara på stämman!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Länkarnas lokal på Solgatan 28.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen

2021-12-20


Välkommen till Brf Rudan

2021-10-24


Stämma 2021

2021-04-18

Välkommen till Brf Rudans stämma som kommer hållas den 12 maj kl 18:30 i vändplan på Solgatan 8. Vid regn hålls stämman i garaget på mittenplanet.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns upplagda under fliken Föreningen.

Håll alltid utkik efter viktig information via mail från styrelsen!


Inför årsstämman 2021

2021-03-11

Styrelsen håller just nu på med arbetet inför föreningens årsstämma 2021. Mer info kommer inom kort.