Nyheter

Välkommen till brf Rudan !

23 februari, 2024

att-bo-i-bostadsrattLadda ner

Läs mer

Kallelse till årsstämma (9 maj 2022)

19 april, 2022

Hej alla medlemmar i Brf Rudan! Årets årsstämma kommer att hållas den 9 maj mellan 18:30-20:30 i Länkarnas lokal på Solgatan 28. På stämman kommer det finnas kaffe/dryck och lättare förtäring. På mail har ni fått dokument med dagordning, motioner och poströstningsformulär för de som inte kan närvara fysiskt. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara på stämman! Med vänliga hälsningarStyrelsen Länkarnas lokal på Solgatan 28.

Läs mer

Stämma 2021

18 april, 2021

Välkommen till Brf Rudans stämma som kommer hållas den 12 maj kl 18:30 i vändplan på Solgatan 8. Vid regn hålls stämman i garaget på mittenplanet.Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns upplagda under fliken Föreningen. Håll alltid utkik efter viktig information via mail från styrelsen!

Läs mer

Inför årsstämman 2021

11 mars, 2021

Styrelsen håller just nu på med arbetet inför föreningens årsstämma 2021. Mer info kommer inom kort.

Läs mer

Brandsäker jul!

4 december, 2020

Pepparkakor, knäck och mys i all ära. Men julen är också en tid då bostadsbränderna ökar. Trots att en brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död glömmer ändå många att kontrollera att den fungerar. Även om man har satt i nytt batteri och brandvarnaren blinkar som den ska, och ljuder när man trycker på testknappen så ska man komma ihåg att brandvarnare är förbrukade efter tio år. Dessutom behöver batteriet kontrolleras med jämna mellanrum. Tack vare stämpeln med produktionsdatum i botten går det enkelt att ta reda på brandvarnarens ålder. Klicka på länken och läs mer: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/brand-och-eld/skydda-dig-mot-brand Ta hjälp med att komma ihåg att kontrollera din brandvarnare, https://aktivmotbrand.msb.se/

Läs mer

Protokollet från årsstämman

21 maj, 2020

Nu finns protokollet upplagt från stämman den 5 maj. Detta året hölls stämman utomhus och det gick bra.

Läs mer

Garagestädning 28/5

17 maj, 2020

Hej! Torsdag 28 maj är det dags för sopning och spolning av garagegolven på alla plan. Det är därför viktigt att du flyttar ut din bil från garaget så att din p-plats är tom mellan kl.07.30-16.00. Viktigt att garaget töms på samtliga fordon för att förhindra stenskott och damm på bilarna. Tack för ditt samarbete. Vänliga hälsningar Tekniska förvaltningen CEMI & Styrelsen --------------------------------------------------------------------------------------------Important information Cleaning of the garage floor will take place Thursday, May 28th . The garage must be emptied of all vehicles between 7:30 am and 4:00 pm. Thank you for your co-operation. Sincerely Technical management CEMI CEMI AB / www.cemi.se / Tel: 0774-400 990 / info@cemi.se / Org. nr: 556574-0981

Läs mer

Protokollet från stämman

26 maj, 2019

Nu finns protokollet från stämman den 7 maj upplagt.

Läs mer

Problem med tv eller internet?

2 april, 2019

Internet Vid problem/fel med Internet kontakta Bahnhofs kundtjänst på 010-510 00 00 eller på Bahnhof.se. Kundtjänstens öppettider är vardagar 8-19:00, helger 10-14:30. TV Vid problem/fel på TV-kommunikation kontakta Sappa på tel. 0774 – 444 744.  Sappas öppettider är 8-22:00 alla dagar.

Läs mer

Internet och TV är nu ”online”

29 mars, 2019

Hej kära medlemmar, Tack för ert tålamod och goda inställning till en stor förändring gällande Internet, TV och Telefoni. Styrelsens uppfattning är att nu fungerar både internet och TV i våran förening. Om ni fortfarande har problem, vänd er till Bahnhof för Internet och IP-telefoni, vänd er till Sappa för TV-problem. Om ni känner att ni fortfarande inte fått den hjälp ni behöver, så vänd er till styrelsen så får vi hjälpas åt! MVH / Styrelsen

Läs mer

Internetbyte framflyttat!

15 mars, 2019

Hej medlemmar, Det kommer EJ ske något byte av internet nu på måndag den 18:e mars, då Bahnhof ej fått sin utrustning på plats. Nytt datum (innan den sista mars) meddelas så snart det är spikat!

Läs mer

Byte av internet, 2019-03-18

12 mars, 2019

Nu på måndag den 18:e mars, byter vi internet och TV-lösning i föreningen till Bahnhof + Sappa. Det har nu gått ut information till er via epost om hur bytet kommer att gå till. Om du inte fått denna information, kontakta styrelsen@brfrudan.se /Styrelsen

Läs mer

Motioner inför kommande stämma

26 februari, 2019

Hej medlemmar i BRF Rudan! Föreningens ordinarie föreningsstämma närmar sig och vi i styrelsen vill be de medlemmar som önskar att få motioner behandlade på kommande årsstämma att skicka in motionsförslagen till styrelsen@brfrudan.se senast den 17:e mars. För att en motion ska kunna behandlas och besvaras på ett smidigt sätt så vill vi betona vikten av tydlighet i förslaget. Om undertecknad anser att motionen bör behandlas via röstning så rekommenderas lämplig formulering som möjliggör för stämman att bifalla motionen, alternativt avslå den. Vi återkommer med  information om datum och plats för stämman. Med vänliga hälsningar Styrelsen BRF Rudan

Läs mer

Rudaninfo: Styrelsen informerar

14 december, 2018

Hej medlemmar, I förra nyhetsbrevet informerade vi om att under vecka 2 i januari kommer en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) genomföras. Vid första tillfället så rengörs tilluftskanalen utifrån samt tilluftsfläkten och efter det genomförs en OVK. Observera att vi då måste ha då ha tillgång till samtliga lägenheter. Åtgärderna genomförs vid två tillfällen under 2 veckor. Schemat för dessa veckor ser ut så här: Solgatan 8: Rensning, mån 7 jan + OVK, tis 8 jan Solgatan 10: Rensning, tis 8 jan + OVK, ons 9 jan Solgatan 12: Rensning, ons 9 jan + OVK, tor 10 jan Solgatan 14: Rensning, tor 10 jan + OVK, fre 11 jan Solgatan 16: Rensning, fre 11 jan + OVK, mån 14 jan Solgatan 20: Rensning, mån 14 jan + OVK, tis 15 jan * Styrelsen har köpt in sopkvastar och sopskyfflar som är placerade i varje port. Städning sker inte varje dag så vi hjälps åt allihop att skotta/sopa rent entréerna både in- och utvändigt från grus, sten och snö när det behövs. 😊 * Tyvärr har några av våra medlemmar råkat ut för stenkastning som har skadat balkongerna. Vi ber er hålla ett vaksamt öga över Brf Rudan och på vad som rör sig i området för att upptäcka och anmäla ovälkomna händelser/besök . * Trapphuset utgör en utrymningsväg och är också räddningstjänstens väg in vid brand. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt. Vi vill informera om att alla trapputrymmen och trappor ska vara tomma. Det får inte stå blommor i krukor, lådor och andra saker där. Ni som har saker i trapphuset ombedes ta bort dem innan 30 jan. Det som står kvar kommer betraktas som skräp och tas bort. Undantaget är enbart små dörrmattor invid dörren. * Papper/kartong-molokerna vid båda stationerna är endast till för mindre hushållsavfall. Större kartonger och lådor hänvisas till återvinningen vid Västra Vägen. Tack för att ni håller rent runt molokerna! * Vi vill tacka er för det gångna året och önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Läs mer

Rudaninfo: Styrelsen informerar

29 november, 2018

Under vecka 2 i januari kommer vi att genomföra OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll). Denna kontroll är lagstadgad vilket innebär att vi måste ha tillgång till alla lägenheter. Vid filterbytet i FTX-aggregaten för en vecka sedan så kom vi in i alla lgh utom tre vilket är ovanligt bra. Vid OVK behöver vi komma in i alla lgh. Vid detta tillfälle kommer vi att rengöra tilluftskanalen utifrån samt tilluftsfläkten. Nästa gång om tre år ska vi rengöra övriga kanaler och frånluftsfläkten. Åtgärderna genomförs vid två tillfällen under samma vecka. Den 10 oktober drabbades vi av en omfattande översvämning i källaren under Solg 16. Vattnet stod 3 dm över golvnivån när en medlem vid sextiden på morgonen larmade räddningstjänsten som ryckte ut med brandbilar som pumpade ut vattnet (85 kbm). Orsaken var en säkerhetsventil som löste ut samtidigt som evakueringsröret från den pumpgrop som skall ta hand överskottsvatten var igensatt, Styrelsen tackar alla (c:a 40) förrådsägare på Solg 12, 14 och 16 för förståelse och för att förråden tömdes på fuktskadade kartonger och material, fyra containers fylldes av skadat material (och en del annat). Tyvärr blev några av med saker med stort affektionsvärde. Avfuktningen är klar och fukten i golven är kontrollerad med nedborrade kännare. Resultaten ligger i huvudsak under gränsvärdena. Så vår bedömning är att inga ytterligare åtgärder behövs De senaste två åren så har föreningen kunnat ge alla medlemmar en avgiftsfri månad. Detta har varit möjligt främst genom att räntorna på föreningens lån varit lägre än den ursprungliga ekonomiska planen. Styrelsen har beslutat att detta inte är möjligt längre beroende av sakta men dock stigande räntor. Avgiften har varit oförändrad sedan 2012 samtidigt som kostnaderna för våra underleverantörer stiger, Dessutom har vi kostnader för vattenskadan i källaren Solg 16 som inte täcks av försäkringen och en del i övrigt ökade kostnader. Vår strävan är att under de närmaste åren inte behöva höja avgifterna och att kunna fortsätta extra amorteringar på lånen. Med vänliga hälsningar Styrelsen

Läs mer

Byte av filter i FTX-aggregat

23 oktober, 2018

Hej kära medlemmar! Nu har vi delat ut information till er om byte av filter i FTX-aggregatet (skåpet i badrummet som sköter luften). Bytet sker under 8:e och 9:e november - se på er lapp för datum och tid just för er lägenhet! Nyckel kan lämnas på morgonen i trapphuset Solgatan 8 mellan 07.30-08.00 om ni inte kan vara hemma. Det är viktigt att alla ger tillgång till sina lägenheter så att alla filter kan bytas! Vänliga hälsningar, Styrelsen

Läs mer

Varmvatten

14 oktober, 2018

Problemet med att varmvattnet inte rinner som det ska är uppmärksammat och felanmält. Mvh Styrelsen

Läs mer

Vattenläcka – mer info

10 oktober, 2018

Vi har haft en stor vattenläcka från undercentralen i källaren på Solgatan 16. Vattnet är utpumpat med hjälp av brandkåren, läckan är lagad och avfuktning pågår (OCAB). Avfuktning kommer att pågå under några veckor. Samtliga källarförråd i port 16 har haft inträngande vatten och kartonger med mera är fuktskadade. Förråd på innergården och i Solgatan 8 är ej påverkade av läckan. Hissen står stilla och kommer att fungera senast under torsdagen. Kanske tidigare. Alla som har källarförråd bör kontrollera sitt förråd, ta bort fuktskadade kartonger och annat som är förstört. Ju snabbare alla ser till att ta bort fuktskadat material desto fortare går avfuktningen. Vi kommer att ställa upp en container utanför port 16 imorgon, under torsdagen, där ni kan lägga i blöta kartonger och andra grovsopor. Dock inget elektriskt som tex ljusstakar, lampor och andra elartiklar. För mindre elartiklar och andra sopor som ej lämpas som grovsopor, finns varje torsdag kl 17-17.30 en mobil miljöstation uppställd på Solna Centrum-torget. Fastighetsförsäkringen ersätter inte privat skadad egendom utan ni måste på egen hand vända er till ert hemförsäkringsbolag gällande skadade saker i ert förråd. Använd de mail ni fått från styrelsen där det klart framgår vad som har hänt. Hälsningar, Styrelsen, BRF Rudan

Läs mer

Garagestädning 20/9

7 september, 2018

Rengöring av garagegolvet kommer att utföras torsdag 20 september. Det är därför viktigt att garaget är helt tömt på fordon mellan kl 08.00-16.00. Tack för ert samarbete! Vänliga hälsningar Tekniska förvaltningen Cemi Cleaning of the garage floor will take place on Thursday September 20th. The garage must be completely emptied on vehicles between 08.00 am – 04.00 pm. Thank you for your co-operation! Kind regards Technical management Cemi

Läs mer

Rensning av cyklar,barnvagnar, pulkor etc.

5 september, 2018

  Under vecka 37 (10-16 september) kommer samtliga cyklar och även barnvagnar, pulkor etc att märkas upp med ett gult markeringsband  . Se bild. För att inte era cyklar (barnvagnar, pulkor etc) ska rensas ut måste det gula            bandet plockas bort före fredagen den 12 oktober i vecka 41. Cyklar, etc som har kvar det gula bandet (efter den 12 oktober) kommer att förflyttas till parkeringshuset på våning 1 där de kommer stå under en längre tid. Vid frågor var vänlig kontakta styrelsen på e-mail Styrelsen@brfrudan.se Mvh /Styrelsen Brf Rudan Short english version: To keep your bicycle, remove yellow marking tape before Friday the 12th of October

Läs mer

Ekonomisk förvaltare byter namn och kontaktuppgifter

16 augusti, 2018

Föreningens ekonomiska förvaltare har bytt namn till Förvaltning i Östersund AB. Uppdaterade kontaktuppgifter finner ni på sidan med kontaktuppgifter. Vänliga hälsningar, Styrelsen

Läs mer

Årsstämma – Onsdag 13 juni 2018

28 maj, 2018

Till medlemmarna i Brf Rudan Ordinarie föreningsstämma kommer att arrangeras onsdagen den 13 juni 2018, kl 18.00 i Länkarnas lokal, Blomgatan 28, Solna. Nedan hittar ni kallelse, Årsredovisning 2017 och motioner i digitala version - samtliga dokument har även delats ut till alla medlemmar i postfacken. Kallelse Årsstämma juni 2018 Årsredovisning 2017 Brf Rudan Motioner 1-7 Motion 8 Motion 9 Välkomna, önskar Styrelsen Brf Rudan

Läs mer

Lås på sopmolokerna

24 maj, 2018

Hej kära medlem, Vi kommer att installera lås på föreningens samtliga sopmoloker. Dörrnyckeln till våra lägenheter kommer att passa till dessa lås. Detta genomförs för att förbättra ordningen och tillse att endast föreningens medlemmar nyttjar molokerna. Installationen av lås beräknas ske månadsskiftet maj/juni 2018. Tänk på att följa reglerna och aldrig lämna avfall utanför molokerna. Fullständiga regler och tips finns här. Vänliga hälsningar, Styrelsen, BRF Rudan

Läs mer

Extrastämma Mars 2018 – Protokoll

14 april, 2018

Som meddelat tidigare via epost, så röstade extrastämman den 26:e mars enhälligt igenom motionen för gruppavtal Internet och basutbud TV. Nu finns protokoll från extrastämman tillgängligt här. Mer information om uppsägning av befintliga abonnemang kommer så snart vi har den, men tänk på att inte sluta några nya långa avtal för TV, Internet eller Telefoni via OpenUniverse. Har ni frågor kring detta, kontakta styrelsen.

Läs mer

Protokoll från informationsmöte om internetmotionen

23 mars, 2018

Det har nu skickats ut ett dokument till alla medlemmar via e-post, som sammanställer frågor - och svar till dessa frågor - som ställdes på informationsmötet om internetmotionen i torsdags. Om du inte fått detta utskick, kontakta styrelsen på styrelsen@brfrudan.se Alla medlemmar bör nu ha tillräcklig information för att kunna rösta ja eller nej på motionen angående gruppavtal för internet och TV basutbud. Se till att komma på extrastämman på måndag kl 19.00 i Länkarnas lokaler på Blomgatan 28 för att göra din röst hörd! Vänliga hälsningar, Styrelsen

Läs mer

Extrastämma – måndag den 26:e mars 2018

7 mars, 2018

Alla medlemmar har kallats till extrastämma måndagen den 26:e mars 2018 kl 19.00 i Länkarnas lokaler på Blomgatan 28. En sak kommer att avhandlas: Rösta om motion angående att byta ut nuvarande internetlösning och istället sluta gruppavtal om internet och basutbud TV. Den fullständiga motionen har skickats ut till alla medlemmar med epost registrerad hos styrelsen. Om du inte fått utskicket, skriv till styrelsen@brfrudan.se och ange epost samt lägenhetsnummer. Styrelsen anordnar även en informationsträff om motionen torsdagen den 22:a mars kl. 19.00 i Länkarnas lokaler på Blomgatan 28. Styrelsen samt företrädare för Bahnhof och Sappa kommer finnas på plats för att svara på era frågor. Ni kan gärna också skicka era frågor på förhand till styrelsen@brfrudan.se Vi hoppas att se många medlemmar komma och rösta om denna motion. Hjärtligt välkomna! Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Rudan

Läs mer

Extrastämma 2017 – Protokoll och uppdaterade stadgar

4 januari, 2018

Nu finns protokoll från extrastämman den 6:e november samt de nya antagna stadgarna tillgängliga här.

Läs mer

Extrastämma – måndag den 6:e november 2017

29 oktober, 2017

Påminnelse om att alla medlemmar kallats till extrastämma måndagen den 6:e november 2017 i Länkarnas lokaler på Blomgatan 28. Två saker kommer avhandlas: Antagande av stadgeändring i andra läsning - ordinarie stämma antog enhälligt stadgarna i sin helhet. Förändringarna kan ses här. Motion angående gruppavtal för internet - detaljerad information kring den förnyade motionen finns nu utdelad i din brevlåda Vi hoppas att se många medlemmar komma och rösta på dessa två punkter. Hjärtligt välkomna! Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Rudan  

Läs mer

Uppdaterad kontakt angående skadedjur

26 oktober, 2017

Hej medlemmar, Vår försäkringsgivare har bytt leverantör av skadedjurshjälp, vilket ingår i vår försäkring. Vi ska nu använda oss av Anticimex istället för Nomor. Kontaktsidan är uppdaterad med telefonnummer till Anticimex - ange att ni bor i BRF Rudan i Solna. /Styrelsen

Läs mer

Protokoll från årsstämman 2017

14 juli, 2017

Protokoll från 2017 års ordinarie stämma finns nu tillgängligt.

Läs mer

5-års garantibesiktning

14 maj, 2017

Till medlemmarna i Brf Rudan. Vår bostadsrättsförening Rudan 2 och garagefastigheten Rudan 1 är nu 5 år, och därmed dags att garantibesiktas. 2012-06-29 blev fastigheterna godkända vid slutbesiktningen och därefter började garantitiden att löpa. Det är en frivillig garantibesiktning och är ej obligatorisk. Styrelsen finner det dock väldigt viktigt att genomföra denna besiktning. Detta för att förhoppningsvis få diverse anmärkningar åtgärdade medan garantitiden ännu gäller gentemot Ikano Bostad AB. Styrelsen har jobbat hårt för att denna garantibesiktning ska kunna bli av. Det har varit en energikrävande process mot Ikano Bostad AB som hela tiden hävdat att besiktningen skall bekostas av föreningen medan styrelsen motsagt sig detta och att det i stället är Ikano som ska stå för hela kostnaden. Efter noggrann granskning av entreprenörsavtalet och hur avtalet bör tolkas, har styrelsen äntligen lyckats få rätt. Ikano Bostad AB kommer nu att stå för samtliga kostnader rörande garantibesiktningen till ett belopp om ca. 200 000 kronor . Styrelsen har sammanställt anmälda anmärkningar via det frågeformulär som skickats ut till alla medlemmar samt tidigare anmälda problem med kalla lägenheter. Därutöver även vissa lägenheter som anses vara viktiga att fuktmäta etc. Därför är det nu av största vikt att tillträde ges till de lägenheter som kommer att beröras av besiktningen. Berörda medlemmar måste personligen närvara vid besiktning av sina lägenheter. Detta för att undvika att anmärkningar missas. Besiktningen kommer att äga rum den 27 och 28 juni 2017 och utföras av Besiktningsman.se. Närmare information kommer att aviseras 2-3 veckor innan aktuell besiktningsdag till de lägenheter som kommer att beröras. /Styrelsen Brf Rudan

Läs mer

Rättelse! Kallelse med fel dag!

10 maj, 2017

Kära Medlemmar, Kallelsen för Årsstämman skickades ut med fel dag! Det ska vara Måndag 22 maj 2017 och inte tisdag. Rättning går ut till alla brevlådor idag. Tack för visat överseende. Vänligen, Styrelsen BRF Rudan

Läs mer

Årstämma Måndag 22 maj 2017

8 maj, 2017

Till medlemmarna i Brf Rudan Ordinarie föreningsstämma kommer att arrangeras Måndagen 22 maj 2017, kl 18.00 hos Länkarnas lokal, Blomgatan 28, Solna. Nedan hittar ni Kallelsen, Årsredovisning 2016, förslag på nya stadgar och motioner. Kallelse Årsstämma 2017 maj Årsredovisning 2016 Brf Rudan Nya Stadgar Brf Rudan förslag 2017-04-12   Motioner: Motion 1 - Gemensam internetleverantör Motion 2 - Avgift andrahandsuthyrning Motion 3 - Om extra amortering Motion 4 - Brf Rudan matavfall   Välkomna, Styrelsen BRF Rudan

Läs mer

Vår bostadsrättsförening söker nya medlemmar till valberedningen!

27 april, 2017

Valberedningen är viktig i alla demokratiska organisationer. Det är valberedningen som ska ge medlemmarna råd om vem eller vilka som är bäst skickade att företräda dem i olika förtroendeuppdrag. Valberedningen söker ersättare för 2017 års arbete. Vid intresse mejla: valberedningen@brfrudan.se Vänligen, Valberedningen

Läs mer

Till medlemmarna i Brf Rudan

11 april, 2017

Kallelse till ordinarie föreningsstämma med föredragningslista kommer i sinom tid att distribueras. Medlem som önskar få ett ärende behandlat av stämman skall skriftligen lämna sin begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Motioner skall därför vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 18 april 2017 via föreningens postbox Solgatan 10 eller via epost: styrelsen@brfrudan.se Motionen skall ha en rubrik som talar om vad motionen handlar om. Rubriken kommer att användas i kallelsen för att informera om förslaget. En bra motion skall förutom en övertygande motivering, avslutas med ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. Det skall även framgå vem eller vilka som framför förslaget. Med vänliga hälsningar Styrelsen

Läs mer

Inbrott i lägenhet

6 april, 2017

Tyvärr har vi fått rapport om lägenhetsinbrott i vår förening. Vi ber alla medlemmar att vara extra uppmärksamma . Vi uppmanar även alla att se till så att ytterdörrar och portar stängs ordentligt efter er och absolut inte släppa in några obehöriga personer i portarna. Har du sett något misstänksamt, ring Polisen på 114 14. Vid pågående inbrott ring 112. Nedan finner du några bra länkar från Polisen: Bostadsinbrott - skydda dig Bostadsinbrott - utsatt Styrelsen

Läs mer

Vår ekonomiska förvaltare, Deloitte, har bytt namn till Agenta förvaltning

21 mars, 2017

Hej, Vår ekonomiska förvaltare Deloitte har nu bytt namn till Agenta förvaltning. Allt är precis som tidigare, bara namnet som är nytt. Notera att ny mailadress för att kontakta vår ekonomiska förvaltare är: kundtjanst@agentaforvaltning.se mvh Styrelsen

Läs mer

Brf Rudan – Information från valberedningen

4 mars, 2017

Vår förening, Brf Rudan, är beroende av sina medlemmar och deras engagemang för att kunna fungera. Ju bättre medlemmarnas kunskap och kompetens kan komma till nytta desto bättre fungerar det. Valberedningen söker nu, inför årsmötet, ett antal ledamöter och suppleanter till föreningens styrelse. Att delta i styrelsearbetet är meriterande och ett bra sätt att aktivt påverka hur föreningen styrs. Ju större engagemang alla Brf Rudans medlemmar visar i föreningens angelägenheter och aktiviteter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening. Är du intresserad av att utveckla ditt boende och din omgivning?? Om du vill dra ditt strå till stacken och känner att du har egenskaper och/eller kunskaper som skulle vara av värde för föreningens verksamhet ser vi gärna att du kandiderar till ett styrelseuppdrag. Skicka in din intresseanmälan till oss via mail: valberedningen@brfrudan.se. Ange ditt namn, port, lägenhetsnummer och telefonnummer. Berätta gärna lite om dig själv och din bakgrund. Det handlar om dig, din ekonomi och din trivsel! /Valberedningen Brf Rudan

Läs mer

Till följd av utredningar och tidigare åtgärder gällande kalla golv i lägenheter markplan

14 oktober, 2016

IKANO kommer med hjälp av underentreprenörer utföra arbeten för att förbättra isolering längs med våra boendefastigheter. Detta kommer innebära att delar av föreningens markyta stängs av tillfälligt. Framkomlighet och tillgänglighet kan komma att begränsas periodvis. Temperaturförhållanden och väder kommer styra arbetets framfart och därför är det svårt att tidsbestämma när arbetet kan tänkas vara färdigställt. Arbetet beräknas ta minst tre månader och påbörjas vecka 42. Vi hoppas alla boende har överseende med den störning arbetet kommer innebära då detta gagnar oss alla i minskad energiförbrukning och bättre komfort. Föreningens trädgård kommer efter arbetet återställas till dess ursprungliga skick. Detta är en garantiåtgärd av IKANO och därmed kommer vi som förening inte att påverkas ekonomiskt. Styrelsen

Läs mer

Fungerar din brandvarnare? Bra tips!

21 juli, 2016

KOM IHÅG ATT TESTA DIN BRANDVARNARE! https://aktivmotbrand.msb.se/ MVH Styrelsen

Läs mer

Städning av garaget- 12 augusti

21 juli, 2016

Städning av garaget kommer att ske fredag 12 augusti klockan 08:00-16:00. SAMTLIGA BILAR MÅSTE VARA UTRYMDA. Mvh Styrelsen  

Läs mer

Råttor/giftstationer

21 juli, 2016

För att hålla undan råttor från våra fastigheter/gård har Nomor på uppdrag av styrelsen placerat ut giftstationer. Låt dessa vara! Dessa giftstationer är barn/husdjurssäkra. Har du problem med skadedjur ? Vi har försäkringsavtal med med Nomor. Kontakta dem om du behöver råd/hjälp. Mvh Styrelsen

Läs mer

Protokoll från årsstämman

28 juni, 2016

Protokoll från 2016 års ordinarie stämma finns nu tillgängligt.

Läs mer

Årsredovisning Brf Rudan 2015

25 april, 2016

Nu finns Årsredovisning Brf Rudan 2015 i PDF för den som är intresserad av ett digitalt exemplar. Årsredovisningen skickas även hem till alla medlemmar via post. Mvh Styrelsen

Läs mer

Cyklar som saknar ägare

23 april, 2016

Vi skrev i september 2015 ett inlägg om cyklar som saknade ägare. Cyklarna på bilden nedan har sedan dess förvarats i förrådet på Solgatan 8. Idag städades förråden och då flyttades de cyklar som fortfarande saknar ägare till garaget under uppfartsrampen. Cyklarna kommer inom kort skänkas till Cykelköket Solna. Mvh Styrelsen

Läs mer

Vänligen släng inte fimpar på marken

23 april, 2016

Under städningen av området idag hittade vi fler fimpar än tidigare. Några syns här på bilden ovan. De flesta av fimparna låg på innergården precis utanför ingången till våra portar i Brf Rudan. Barn leker och rör sig framför allt på innergården och vi ber er därför att inte slänga fimpar på marken. Tack till er som visar hänsyn och tänker på miljön. Mvh Trivselgruppen & Styrelsen

Läs mer

Tack för ert deltagande idag

23 april, 2016

Vi vill tacka alla som kom på Brf Rudans vårfest idag! Det bjöds på sol, lite hagel, kaffe, korv, saft och trevligt sällskap. Härligt att se så många hjälpa till att städa, kratta och sopa. Mvh Trivselgruppen & Styrelsen

Läs mer

Hjärtligt välkomna till BRF Rudans officiella vårfest

18 april, 2016

Samling vid lekplatsen lördag den 23e april kl 12. Vi kommer att kratta, sopa, plocka skräp och se till att vi har en fortsatt trivsam utemiljö. Efteråt bjuds det på korv och dricka, sponsrat av Manuel Campos från Svensk Fastighetsförmedling. Container för att slänga grovsopor kommer att finnas. OBS! Styrelsen: i samband med städningen så kommer de omhändertagna cyklar som nu förvaras i förrådet på Solgatan 8 att flyttas. Mvh Trivselgruppen

Läs mer

Till medlemmarna i Brf Rudan

15 mars, 2016

Ordinarie föreningsstämma kommer att arrangeras måndagen den 9 maj 2016, kl 18.00 i Skytteholmskolans matsal, Solna. Kallelse med föredragningslista kommer i sinom tid att distribueras. Medlem som önskar få ett ärende behandlat av stämman skall skriftligen lämna sin begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Motioner skall därför vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 28 mars 2016 via föreningens postbox Solgatan 10 eller via epost: styrelsen@brfrudan.se Motionen skall ha en rubrik som talar om vad motionen handlar om. Rubriken kommer att användas i kallelsen för att informera om förslaget. En bra motion skall förutom en övertygande motivering, avslutas med ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. Det skall även framgå vem eller vilka som framför förslaget. Med vänliga hälsningar Styrelsen

Läs mer

Andrahandsutyrning

15 mars, 2016

Andrahandsuthyrning är reglerat i föreningens stadgar. Tillstånd behövs Medlem som önskar hyra ut i andra hand måste ansöka om detta hos styrelsen. Uthyrning utan tillstånd kan innebära att bostadsrätten förverkas. Här hittar du ansökningshandlingen. Avgift Föreningen tar ut en årlig avgift om 10% av av prisbasbeloppet för att täcka sina kostnader i samband med andrahandsupplåtelsen. Om uthyrningen avser del av år begränsas avgiften i enlighet därmed. Ansökan om andrahandsuthyrning I god tid före planerad uthyrning ska en komplett ifylld ansökan lämnas till styrelsen för beslut. Sådant beslut fattas endast på ordinarie styrelsemöte. Styrelsen sammanträder en gång per månad, med undantag av juli månad. En ansökan som berör juli månad måste således lämnas in senast den 1 juni för att hinna behandlas i tid. Andrahandsuthyrning får endast omfatta namngiven fysisk person. Föreningen godtar inte juridiska personer som medlemmar eller andrahandshyresgäster. Hyresperiod bör omfatta minst två månader. Kortare tid beviljas endast om det föreligger särskilda skäl, som i så fall ska åberopas i ansökan. Med stöd av hyresnämndens beslut godkänner styrelsen inte uthyrning via Airbnb eller liknade företag. Andrahandskontrakt Efter beslut om andrahandsuthyrning bör ett andrahandskontrakt upprättas mellan medlem och andrahandshyresgäst. Styrelsen medverkar inte vid kontraktsskrivning men en kopia på kontraktet bör inlämnas till styrelsen. Uthyraren har ansvaret Även under en uthyrningsperiod är medlemmen ansvarig för lägenheten och för att avgifter betalas i tid. Medlemmen är också ansvarig för att andrahandshyresgäster informeras om föreningens trivselregler och att dessa gäller både medlemmar och hyresgäster. Om andrahandshyresgästen missköter lägenheten eller stör grannar kan medlemmen tillställas en skriftlig varning och i slutändan förlora nyttjanderätten.  Försäkringar Medlem bör förvissa sig om sin försäkrings giltighet i samband med uthyrning. Mer information kring andrahandsuthyrning hittar du hos hyresnämnden

Läs mer