Årsstämma – Onsdag 13 juni 2018

Till medlemmarna i Brf Rudan

Ordinarie föreningsstämma kommer att arrangeras onsdagen den 13 juni 2018, kl 18.00 i Länkarnas lokal, Blomgatan 28, Solna.

Nedan hittar ni kallelse, Årsredovisning 2017 och motioner i digitala version – samtliga dokument har även delats ut till alla medlemmar i postfacken.

Kallelse Årsstämma juni 2018

Årsredovisning 2017 Brf Rudan

Motioner 1-7
Motion 8
Motion 9

Välkomna, önskar Styrelsen Brf Rudan