Kallelse till årsstämma (9 maj 2022)

Hej alla medlemmar i Brf Rudan!

Årets årsstämma kommer att hållas den 9 maj mellan 18:30-20:30 i Länkarnas lokal på Solgatan 28.

På stämman kommer det finnas kaffe/dryck och lättare förtäring.

På mail har ni fått dokument med dagordning, motioner och poströstningsformulär för de som inte kan närvara fysiskt.

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara på stämman!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Länkarnas lokal på Solgatan 28.

Stämma 2021

Välkommen till Brf Rudans stämma som kommer hållas den 12 maj kl 18:30 i vändplan på Solgatan 8. Vid regn hålls stämman i garaget på mittenplanet.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns upplagda under fliken Föreningen.

Håll alltid utkik efter viktig information via mail från styrelsen!

Brandsäker jul!

Pepparkakor, knäck och mys i all ära. Men julen är också en tid då bostadsbränderna ökar.

Trots att en brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död glömmer ändå många att kontrollera att den fungerar. Även om man har satt i nytt batteri och brandvarnaren blinkar som den ska, och ljuder när man trycker på testknappen så ska man komma ihåg att brandvarnare är förbrukade efter tio år. Dessutom behöver batteriet kontrolleras med jämna mellanrum. Tack vare stämpeln med produktionsdatum i botten går det enkelt att ta reda på brandvarnarens ålder.

Klicka på länken och läs mer: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/brand-och-eld/skydda-dig-mot-brand

Ta hjälp med att komma ihåg att kontrollera din brandvarnare, https://aktivmotbrand.msb.se/

Garagestädning 28/5

Hej!

Torsdag 28 maj är det dags för sopning och spolning av garagegolven på alla plan. Det är därför viktigt att du flyttar ut din bil från garaget så att din p-plats är tom mellan kl.07.30-16.00. Viktigt att garaget töms på samtliga fordon för att förhindra stenskott och damm på bilarna. Tack för ditt samarbete.

Vänliga hälsningar Tekniska förvaltningen CEMI & Styrelsen

——————————————————————————————–
Important information
Cleaning of the garage floor will take place Thursday, May 28th .
The garage must be emptied of all vehicles between 7:30 am and 4:00 pm.
Thank you for your co-operation. Sincerely Technical management CEMI

CEMI AB / www.cemi.se / Tel: 0774-400 990 / info@cemi.se / Org. nr: 556574-0981