Lägenheten

Lägenhetsunderhåll och ombyggnationer

Av stadgarna framgår vad som är ditt eget underhållsansvar. Till lägenheten räknas allt innanför dina väggar inklusive dörrar, fönster, balkonger och uteplatser. Om något går sönder måste du se till att det lagas. Ha särskild uppsikt över våtutrymmen och köksavlopp.

  • Har du en uteplats så ingår det i ditt underhållsansvar att olja in alla träytor en gång varje år.
  • FTX-aggregatet har två filter som måste bytas varje år. Om detta inte sker försämras effekten och luftkvalitén, utöver detta kan även  kostnaderna för värmeförbrukningen öka. Föreningen sköter bytet och står för kostnader för filter samt arbetet. Bytet sker varje höst.  Vid ett filterbyte är det ditt ansvar att se till så att tillträde ges till din lägenhet så att filterbytet verkligen kan ske. Styrelsen och Cemi aviserar i god tid innan.
    Viktigt! Om reparation eller annan typ av besiktning görs utanför styrelsens vetskap, åligger det lägenhetsinnehavaren att ta samtliga kostnader. Detta gäller även ifall lägenhetsinnehavaren har gjort inställningar som har äventyrat aggregatets funktion.
  • Du kan byta ytskikt i lägenheten, sätta upp skåp, byta vitvaror m.m. Förändringar som innebär att flytta väggar, rördragningar, avloppsledningar, installation av ångande badutrustningar typ ångbastu och bastu kräver styrelsens godkännande samt utredning om det påverkar grundkonstruktionen avseende ventilations- och värmesystem. Kontakta styrelsen redan på planeringsstadiet om du är tveksam. Självklart måste allt vara fackmannamässigt utfört.

TV/Television, bredband/internet och IP-telefoni

Brf Rudan  har ett gruppavtal med Bahnhof och Sappa sedan 28/3-2019. I avtalet ingår tre utrustningar – en fiberkonverter, en WiFi-router samt en digital TV-box . Dessa utrustningar tillhör lägenheten, och skall lämnas kvar vid flytt. Om utrustningen går sönder och garantin slutat gälla, så bekostar du som lägenhetshavare ny utrustning.

Vitvaror

Det finns ingen garanti kvar på vitvarorna (2011). Har du problem kan du kontakta Bosch/Siemens för rådgivning, se kontaktsidan.  Vid kontakt vill de att du anger ett E-nummer som du hittar på en dekal som finns fastsatt på dina vitvaror.

Ditt IKEA-kök

De kök som installerades i Brf. Rudan när husen byggdes tillhör systemet FAKTUM. Detta system gick ur produktion den 2 juni 2013 och har ersatts av IKEAs nya kökssystem som heter METOD. Detta innebär att det kan bli problem att komplettera köket med t.ex. bestickslådor eller nya luckor. Det kan fortfarande finnas viss möjlighet att komplettera köken via IKEAs kundtjänst.

IKEA lämnar 25 års garanti på köken. Skulle du upptäcka något produktionsfel kontaktar du IKEA kundservice/serviceanmälan. IKEA har ett värdebevis för ditt kök i sitt system .

Ursprungligen är köken i lägenheterna utrustade med en kolfilterfläkt från IKEA. I fläkten finns två filter som bör bytas ut minst en gång per år . Filtren heter Whirlpool kolfilter CHF303 och de går att köpa från bla Amazon och CDON.