Ekonomi, stadgar och årsredovisningar

Föreningsstämmor

2021-05-12, ordinarie stämma – Protokoll
2020-05-05, ordinarie stämma – Protokoll
2019-05-07, ordinarie stämma – Protokoll
2018-06-13, ordinarie stämma – Protokoll
2018-03-26, extra stämma – Protokoll
2017-11-06, extra stämma – Protokollförslag på stadgeändringar
2017-05-22, ordinarie stämma – Protokollförslag på stadgeändringar
2016-05-09, ordinarie stämma – Protokoll
2015-11-16, extra stämma – Protokoll – förslag på stadgeändringar
2015-05-18, ordinarie stämma – Protokoll – förslag på stadgeändringar
2014-03-27, ordinarie stämma – Protokoll Anteckningar från frågestund
2013-06-11, ordinarie stämma – Protokoll Anteckningar från frågestund
2012-11-29, extrastämma – Protokoll
2012-06-18, ordinarie stämma – Protokoll Anteckningar från frågestund

Årsredovisningar och revisionsberättelser

Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Årsredovisning och Revisionsberättelse 2019
Årsredovisning och Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning och Revisionsberättelse 2017
Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016
Årsredovisning och Revisionsberättelse 2015
Årsredovisning och Revisionsberättelse 2014

Årsredovisning och Revisionsberättelse 2013
Årsredovisning och Revisionsberättelse 2012
Årsredovisning och Revisionsberättelse 2011

Övrigt

Ekonomisk plan
Stadgar Brf Rudan (Uppdaterade 2017-11-06)

Den här sidan uppdaterades senast 2021-05-28