Lås på sopmolokerna

Hej kära medlem,

Vi kommer att installera lås på föreningens samtliga sopmoloker. Dörrnyckeln till våra lägenheter kommer att passa till dessa lås.

Detta genomförs för att förbättra ordningen och tillse att endast föreningens medlemmar nyttjar molokerna. Installationen av lås beräknas ske månadsskiftet maj/juni 2018.

Tänk på att följa reglerna och aldrig lämna avfall utanför molokerna. Fullständiga regler och tips finns här.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen, BRF Rudan