Extrastämma Mars 2018 – Protokoll

Som meddelat tidigare via epost, så röstade extrastämman den 26:e mars enhälligt igenom motionen för gruppavtal Internet och basutbud TV. Nu finns protokoll från extrastämman tillgängligt här. Mer information om uppsägning av befintliga abonnemang kommer så snart vi har den, men tänk på att inte sluta några nya långa avtal för TV, Internet eller Telefoni via OpenUniverse. Har ni frågor kring detta, kontakta styrelsen.