Protokoll från informationsmöte om internetmotionen

Det har nu skickats ut ett dokument till alla medlemmar via e-post, som sammanställer frågor – och svar till dessa frågor – som ställdes på informationsmötet om internetmotionen i torsdags. Om du inte fått detta utskick, kontakta styrelsen på styrelsen@brfrudan.se

Alla medlemmar bör nu ha tillräcklig information för att kunna rösta ja eller nej på motionen angående gruppavtal för internet och TV basutbud. Se till att komma på extrastämman på måndag kl 19.00 i Länkarnas lokaler på Blomgatan 28 för att göra din röst hörd!

Vänliga hälsningar, Styrelsen