Extrastämma – måndag den 26:e mars 2018

Alla medlemmar har kallats till extrastämma måndagen den 26:e mars 2018 kl 19.00 i Länkarnas lokaler på Blomgatan 28.

En sak kommer att avhandlas: Rösta om motion angående att byta ut nuvarande internetlösning och istället sluta gruppavtal om internet och basutbud TV.

Den fullständiga motionen har skickats ut till alla medlemmar med epost registrerad hos styrelsen. Om du inte fått utskicket, skriv till styrelsen@brfrudan.se och ange epost samt lägenhetsnummer.

Styrelsen anordnar även en informationsträff om motionen torsdagen den 22:a mars kl. 19.00 i Länkarnas lokaler på Blomgatan 28. Styrelsen samt företrädare för Bahnhof och Sappa kommer finnas på plats för att svara på era frågor. Ni kan gärna också skicka era frågor på förhand till styrelsen@brfrudan.se

Vi hoppas att se många medlemmar komma och rösta om denna motion. Hjärtligt välkomna!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Rudan