Vår bostadsrättsförening söker nya medlemmar till valberedningen!

Valberedningen är viktig i alla demokratiska organisationer. Det är valberedningen som ska ge medlemmarna råd om vem eller vilka som är bäst skickade att företräda dem i olika förtroendeuppdrag.

Valberedningen söker ersättare för 2017 års arbete.
Vid intresse mejla: valberedningen@brfrudan.se

Vänligen,
Valberedningen