Årstämma Måndag 22 maj 2017

Till medlemmarna i Brf Rudan
Ordinarie föreningsstämma kommer att arrangeras Måndagen 22 maj 2017, kl 18.00 hos Länkarnas lokal, Blomgatan 28, Solna.

Nedan hittar ni Kallelsen, Årsredovisning 2016, förslag på nya stadgar och motioner.

Kallelse Årsstämma 2017 maj

Årsredovisning 2016 Brf Rudan

Nya Stadgar Brf Rudan förslag 2017-04-12

 

Motioner:

Motion 1 – Gemensam internetleverantör

Motion 2 – Avgift andrahandsuthyrning

Motion 3 – Om extra amortering

Motion 4 – Brf Rudan matavfall

 

Välkomna,
Styrelsen BRF Rudan