Brf Rudan – Information från valberedningen

Vår förening, Brf Rudan, är beroende av sina medlemmar och deras engagemang för att kunna fungera. Ju bättre medlemmarnas kunskap och kompetens kan komma till nytta desto bättre fungerar det.
Valberedningen söker nu, inför årsmötet, ett antal ledamöter och suppleanter till föreningens styrelse. Att delta i styrelsearbetet är meriterande och ett bra sätt att aktivt påverka hur föreningen styrs.
Ju större engagemang alla Brf Rudans medlemmar visar i föreningens angelägenheter och aktiviteter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.
Är du intresserad av att utveckla ditt boende och din omgivning??
Om du vill dra ditt strå till stacken och känner att du har egenskaper och/eller kunskaper som skulle vara av värde för föreningens verksamhet ser vi gärna att du kandiderar till ett styrelseuppdrag.
Skicka in din intresseanmälan till oss via mail: valberedningen@brfrudan.se. Ange ditt namn, port, lägenhetsnummer och telefonnummer. Berätta gärna lite om dig själv och din bakgrund.
Det handlar om dig, din ekonomi och din trivsel!

/Valberedningen Brf Rudan