Till följd av utredningar och tidigare åtgärder gällande kalla golv i lägenheter markplan

IKANO kommer med hjälp av underentreprenörer utföra arbeten för att förbättra isolering längs med våra boendefastigheter. Detta kommer innebära att delar av föreningens markyta stängs av tillfälligt. Framkomlighet och tillgänglighet kan komma att begränsas periodvis. Temperaturförhållanden och väder kommer styra arbetets framfart och därför är det svårt att tidsbestämma när arbetet kan tänkas vara färdigställt. Arbetet beräknas ta minst tre månader och påbörjas vecka 42. Vi hoppas alla boende har överseende med den störning arbetet kommer innebära då detta gagnar oss alla i minskad energiförbrukning och bättre komfort. Föreningens trädgård kommer efter arbetet återställas till dess ursprungliga skick. Detta är en garantiåtgärd av IKANO och därmed kommer vi som förening inte att påverkas ekonomiskt.

Styrelsen