Vår ekonomiska förvaltare, Deloitte, har bytt namn till Agenta förvaltning

Hej,
Vår ekonomiska förvaltare Deloitte har nu bytt namn till Agenta förvaltning. Allt är precis som tidigare, bara namnet som är nytt. Notera att ny mailadress för att kontakta vår ekonomiska förvaltare är: kundtjanst@agentaforvaltning.se
mvh
Styrelsen