Garagestädning 20/9

Rengöring av garagegolvet kommer att utföras torsdag 20 september. Det är därför viktigt att garaget är helt tömt på fordon mellan kl 08.00-16.00. Tack för ert samarbete!

Vänliga hälsningar
Tekniska förvaltningen Cemi

Cleaning of the garage floor will take place on Thursday September 20th. The garage must be completely emptied on vehicles between 08.00 am – 04.00 pm. Thank you for your co-operation!

Kind regards
Technical management Cemi