Rensning av cyklar,barnvagnar, pulkor etc.

  Under vecka 37 (10-16 september) kommer samtliga cyklar och även barnvagnar, pulkor etc att märkas upp med ett gult markeringsband  . Se bild.

För att inte era cyklar (barnvagnar, pulkor etc) ska rensas ut måste det gula            bandet plockas bort före fredagen den 12 oktober i vecka 41.

Cyklar, etc som har kvar det gula bandet (efter den 12 oktober) kommer att förflyttas till parkeringshuset på våning 1 där de kommer stå under en längre tid.

Vid frågor var vänlig kontakta styrelsen på e-mail Styrelsen@brfrudan.se

Mvh
/Styrelsen Brf Rudan

Short english version: To keep your bicycle, remove yellow marking tape before Friday the 12th of October