Protokollet från stämman

Nu finns protokollet från stämman den 7 maj upplagt.