Rudaninfo: Styrelsen informerar

Under vecka 2 i januari kommer vi att genomföra OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll). Denna kontroll är lagstadgad vilket innebär att vi måste ha tillgång till alla lägenheter. Vid filterbytet i FTX-aggregaten för en vecka sedan så kom vi in i alla lgh utom tre vilket är ovanligt bra. Vid OVK behöver vi komma in i alla lgh. Vid detta tillfälle kommer vi att rengöra tilluftskanalen utifrån samt tilluftsfläkten. Nästa gång om tre år ska vi rengöra övriga kanaler och frånluftsfläkten. Åtgärderna genomförs vid två tillfällen under samma vecka.

Den 10 oktober drabbades vi av en omfattande översvämning i källaren under Solg 16. Vattnet stod 3 dm över golvnivån när en medlem vid sextiden på morgonen larmade räddningstjänsten som ryckte ut med brandbilar som pumpade ut vattnet (85 kbm). Orsaken var en säkerhetsventil som löste ut samtidigt som evakueringsröret från den pumpgrop som skall ta hand överskottsvatten var igensatt,

Styrelsen tackar alla (c:a 40) förrådsägare på Solg 12, 14 och 16 för förståelse och för att förråden tömdes på fuktskadade kartonger och material, fyra containers fylldes av skadat material (och en del annat). Tyvärr blev några av med saker med stort affektionsvärde. Avfuktningen är klar och fukten i golven är kontrollerad med nedborrade kännare. Resultaten ligger i huvudsak under gränsvärdena. Så vår bedömning är att inga ytterligare åtgärder behövs

De senaste två åren så har föreningen kunnat ge alla medlemmar en avgiftsfri månad. Detta har varit möjligt främst genom att räntorna på föreningens lån varit lägre än den ursprungliga ekonomiska planen. Styrelsen har beslutat att detta inte är möjligt längre beroende av sakta men dock stigande räntor. Avgiften har varit oförändrad sedan 2012 samtidigt som kostnaderna för våra underleverantörer stiger, Dessutom har vi kostnader för vattenskadan i källaren Solg 16 som inte täcks av försäkringen och en del i övrigt ökade kostnader. Vår strävan är att under de närmaste åren inte behöva höja avgifterna och att kunna fortsätta extra amorteringar på lånen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen