Motioner inför kommande stämma

Hej medlemmar i BRF Rudan!

Föreningens ordinarie föreningsstämma närmar sig och vi i styrelsen vill be de medlemmar som önskar att få motioner behandlade på kommande årsstämma att skicka in motionsförslagen till styrelsen@brfrudan.se senast den 17:e mars.

För att en motion ska kunna behandlas och besvaras på ett smidigt sätt så vill vi betona vikten av tydlighet i förslaget. Om undertecknad anser att motionen bör behandlas via röstning så rekommenderas lämplig formulering som möjliggör för stämman att bifalla motionen, alternativt avslå den.

Vi återkommer med  information om datum och plats för stämman.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Rudan