Extrastämma – måndag den 6:e november 2017

Påminnelse om att alla medlemmar kallats till extrastämma måndagen den 6:e november 2017 i Länkarnas lokaler på Blomgatan 28.

Två saker kommer avhandlas:

  • Antagande av stadgeändring i andra läsning – ordinarie stämma antog enhälligt stadgarna i sin helhet. Förändringarna kan ses här.
  • Motion angående gruppavtal för internet – detaljerad information kring den förnyade motionen finns nu utdelad i din brevlåda

Vi hoppas att se många medlemmar komma och rösta på dessa två punkter. Hjärtligt välkomna!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Rudan