Värme och varmvatten

På månads-avin för medlemsavgiften finns det också med en schablon för värme och varmvatten. Denna schablon är kostnaden för den förväntada förbrukning av värme och varmvatten och en gång per kvartal görs en avräkning för att korrigera kostnaden för den faktiska förbrukningen.

De olika posterna på avin ska tolkas på följande vis:

Uppvärmning

Schablonen som alla betalar i förskott som sedan räknas av vid avräkningen (posten avräkning värme och varmvatten).

Grundvärme

25% av föreningens totala kostnad för uppvärmning av lägenheterna upp till 20-21 grader samt de allmänna utrymmena fördelas på föreningens totala boyta och debiteras varje medlem efter storlek på lägenheten.

Tilläggsvärme

Resterande 75 % av föreningens totala kostnad för uppvärmning debiteras efter den enskildes energimätares mätarställning.

Alla medlemmar kan själva logga in på www.minoweb.se och se förbrukningen för sin egen lägenhet. Borttappade inloggningsuppgifter kan återfås från vår kontaktperson på Minol – kontaktuppgifter återfinns på kontaktsidan.

Vid frågor gällande debitering av värme och varmvatten, vänligen maila styrelsen på ekonomi@brfrudan.se och inte RB Ekonomi eller Minol.

Enhetspriserna som gäller för närvarande är följande (observera att priserna är per månad och att varje månad i avräkningsperioden måste räknas med):
Grundvärme: 1,46 kr/m²
Tilläggsvärme: 1 kr/kWh
Varmvatten: 56 kr/m3

Viktigt vid försäljning

Då debitering av faktisk förbrukning kan släpa upp till 6 månader är det viktigt att du som säljare informerar mäklare och köpare om detta. Köparen kommer att få en avräkning över din värme- och varmvattenförbrukning efter du har flyttat och du som säljare måste därför komma överens med köparen om hur kommande debitering ska fördelas. Föreningen och dess styrelse har ingen del i affärsöverenskommelsen.

Den här sidan uppdaterades senast 2019-05-13