Information om avräkning för värme och varmvatten

I dagarna kommer avierna med medlemsavgift och schablon för värme och varmvatten att komma ut till alla medlemmar. Läs gärna igenom hemsidans nya sektion om värme och varmvatten som förklarar avräkningen av faktisk förbrukning lite närmare.