Förslag till ändringar i stadgar

Styrelsen föreslår inför årsstämman att följande ändringar görs i föreningens stadgar. Föreslagna ändringar är markerade med gult.

Om du vill jämföra med nuvarande stadgar så finns dessa under avsnittet Ekonomi, stadgar och årsredovisningar.