Förslag till ändringar i stadgar

Styrelsen föreslår inför den extra föreningsstämman den 16 november att följande ändringar görs i föreningens stadgar. Föreslagna ändringar är markerade med gult.
Om du vill jämföra med nuvarande stadgar så finns dessa under avsnittet Ekonomi, stadgar och årsredovisningar.

mvh // Styrelsen