Protokoll från årsstämman

Protokoll från 2016 års ordinarie stämma finns nu tillgängligt.