Schema för 2-årsbesiktningen

Schemat för 2-årsbesiktningen finns nu tillgängligt. Kolla vilken dag besiktningen skall ske för just din lägenhet och kom ihåg att styrelsen måste få tillgång till en nyckel ifall ingen är hemma när besiktningen sker.

Styrelsen