Protokoll från årsstämman 2017

Protokoll från 2017 års ordinarie stämma finns nu tillgängligt.