Kallelse till föreningsstämma 2014-03-27

Brf Rudan håller ordinarie föreningsstämma 2014-03-27. Se kallelse och inkomna motioner nedan. Dryck och lite matigare mackor kommer att finnas på plats.

Kallelse ord stämma 2014-03-27
Motioner till stämma 2014-03-27