Höjning av schablonen för värme och varmvatten

Styrelsen har beslutat att höja schablonen för värme och varmvatten med 7% från 14-04-01. Bakgrunden är att Norrenergi har lagt om sin prismodell och det innebär lite förenklat att den fasta avgiften kommer att beräknas på vårt maximala effektuttag, dvs. den kallaste dagen. Den nya prismodellen slår särskilt mot fastigheter av vår typ; för den som är intresserad av detaljer så finns det mer information att läsa här:
Ny prissättning 2014 (Norrenergi).

Styrelsen