2-årsbesiktning

Det har gått två år sedan bostadsrätterna i Brf Rudan blev färdiga för inflyttning, och vecka 19 (14-05-05 – 14-05-09) är det dags för besiktning. Har ni påträffat garanti- eller funktionsfel ska det tas upp vid detta tillfälle.

Besiktningen kommer att genomföras av en besiktningsman. Ett separat utskick kommer där ni får information om datum och tid då medlemmar/boende måste vara hemma för att ta emot besiktningsmannen.

Det är inte möjligt att byta tid eller förändra planerad besiktning.

Tillträde till bostadsrätter
Det är viktigt att besiktningsmannen får tillträde till era bostadsrätter under angiven tid.
Varje medlem har själv ansvar för att bereda besiktningsmannen möjlighet att tillträda sin bostadsrätt.

Bostadsrättsinnehavare som inte kan närvara är skyldiga att meddela styrelsen och lämna över nycklarna till en granne som kan öppna. Det går även bra att lämna över nycklarna till någon i styrelsen.

Meddela oss via e-post (styrelsen@brfrudan.se) senast 14-04-30 vilken granne som har er nyckel eller om ni vill lämna den till styrelsen.

Information om datum, tid och plats för nyckelkvittering kommer att meddelas i god tid innan.

Viktigt! Den bostadsrätt som besiktningsmannen inte får tillträde till kommer anses vara felfri. Bostadsrättsinnehavaren kan då inte anmäla ett garantifel i efterhand till Ikano Bostad.

Förberedelser
Kontrollera och notera rena garanti- eller funktionsfel så som sprickor, svikt i golv och andra funktionella fel. Påtala det till besiktningsmannen som får avgöra om de ingår i två-årsbesiktningen eller inte.

Använd formuläret på baksidan av informationsbladet som delats ut i brevlådorna för att fylla i eventuella garanti- eller funktionsfel. Detta formulär lägger ni fram på väl synlig plats (förslagsvis på insidan av ytterdörren) på besiktningsdagen. Vid behov kan detta formulär även laddas ner och skrivas ut: Formulär för felanmälan vid 2-årsbesiktning.

Styrelsen