Protokoll från stämman och ny styrelse

Protokollet från Brf. Rudans årsstämma finns nu publicerat under Ekonomi, stadgar och årsredovisningar. Ny styrelse är vald och den nya styrelsens sammansättning kan ses på sidan Styrelsemedlemmar. Bilder på nya medlemmar kommer inom kort.