Valberedningens förslag inför stämman 27/3

Valberedningen har arbetat fram ett förslag på val av styrelse för Brf. Rudan samt revisorer. Förslaget ser ut så här:

Ledamöter
Hans Mattsson (ny)
Raimo Nauska (ny)
Petra Lundin
Eva Gränström
Daniel Brändström

Suppleanter
Lars-Göran Ek
Per Westerlund
Mikael Svensson

Revisorer
Per Lundfors och Richard Wass (Båda från Grant Thornton AB),
revisor respektive revisorssuppleant

Valberedningen