Entréerna byggs om

Eftersom fel upptäckts i konstruktionen av våra entréer kommer dessa att byggas om med start under vecka 19.