Ombyggnation av entréer

Informationen om ombyggnationen som gått ut tidigare har uppdaterats.

Måndag v.20 kommer det att levereras ställningsmaterial och sedan påbörjas montering av ställning i port 8. Arbetet med ställningen beräknas stå klart på onsdag under dagen varvid snickarna tar den i bruk och påbörjar sina arbeten på fasaden.

Totalt kommer det först att resas tre ställningar i successiv ordning över tre portar med start i port 8. I takt med att arbetena med fasad och entrétak blir klara i första porten, kommer ställningen vid den proten att flyttas till nästa lediga port.