Solgatan 8: Åtgärd av fel som upptäcktes vid 2-årsbesiktningen

Nyligen gjordes en 2-årsbesiktning av er bostadsrätt och nu ska Ikano Bostad åtgärda de fel som togs upp i besiktningsutlåtandet.

Informationen nedan gäller er som bor på Solgatan 8. För er som bor i någon av de andra trappuppgångarna kommer mer information inom kort.

Arbete med att åtgärda fel kommer pågå vardagar mellan klockan 7.30–16.00 under vecka 23 och vecka 24. Det är mycket viktigt att Ikano Bostad får tillträde till er lägenhet på angiven tid för att kunna genomföra de arbeten som planerats.

Det är inte möjligt att byta tid eller förändra planerad åtgärdsreparation. Ni som lägenhetsinnehavare har också själva ansvaret för att ge Ikano Bostad möjlighet att komma in i er bostadsrätt.

Har ni inte möjlighet att närvara när arbetet utförs i er lägenhet går det bra att lämna tydligt märkta nycklar till styrelsen i styrelserummet som ligger mitt emot tvättstugan vid dessa två tillfällen:
söndag 1/6 kl. 16.30-17.00
måndag 2/6 kl. 7.30-8.00

Glöm inte att märka upp era nycklar med namn och lägenhetsnummer. När ni lämnar in nycklarna vill vi också att ni antecknar ett telefonnummer och mejl-adress så att ni kan kontakts vid behov.
När alla arbeten i er lägenhet är utförda kommer en styrelseledamot gå runt och lämna tillbaka nycklarna efter kl. 18.00. Om ni inte är hemma då läggs en lapp med telefonnummer ni kan ringa.

Viktigt! Den bostadsrätt som Ikano Bostad inte ges tillträde till kommer anses vara felfri.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf. Rudan